none CV none
none CONTACT none          
none none none none
none none
BOOKS/EDITED BOOKS   CONFERENCE PAPERS/OTHERS   ARTICLES/BOOK CHAPTERS

Books

(Forthcoming) Homerosçu İlahiler [The Homeric Hymns] (A translation from Ancient Greek into Turkish, with an introduction, notes, glossary, and Indices; Kazim Taskent Classical Works Series, Yapi Kredi Publications).

(Forthcoming) Orpheusçu İlahiler [The Orphic Hymns] (A translation from Ancient Greek into Turkish, with an introduction, notes, glossary, and Indices; Kazim Taskent Classical Works Series, Yapi Kredi Publications).

(Forthcoming) Aristoteles: Metafizik [Aristotle: Metaphysics] (a translation from Ancient Greek into Turkish with the Greek text, an Introduction, notes, glossary, and Indices; Istanbul: Philosophy Series, Dergah Publications).

(Forthcoming) Aristophanes: Kadınmebuslar [Aristophanes: Assembly-Women] (a translation from Ancient Greek into Turkish with an Introduction, Notes, Glossary, and Indices; Hasan Ali Yucel Classics Series, Isbank Cultural Publications) [with Eser Yavuz].


2018b, Aristophanes: Ploutos (Servet) (a translation from Ancient Greek into Turkish with an Introduction, Notes, Glossary, and Indices; Hasan Ali Yucel Classics Series 328, Isbank Cultural Publications, ISBN 978-605-295-438-6 [Hardcover], ISBN 978-605-295-437-9 [Paperback]) [with Eser Yavuz].


2018a, Homerosçu İlahiler'den Pindaros'a Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi [An Anthology of Archaic Greek Poetry: From the Homeric Hymns to Pindar] (ed. Derya Onder; collected and translated from Ancient Greek into Turkish with an introduction, glossary, indices, and notes, an anthology of Archaic Greek Poetry to exemplify the archaic aesthetic, including many renown verses of the period from Homeric Hymns to Pindar; Kazim Taskent Classical Works Series 98, Yapi Kredi Publications, ISBN 978-975-08-4132-3).

2017, Bakkhylides: Bütün Şiirleri ve Fragmanları [Bacchylides: All the Odes and Fragments] (ed. Derya Onder; a translation from Ancient Greek into Turkish with an Introduction, Notes, Glossary, Indices, an Notes - Istanbul: Kazim Taskent Classical Works Series 95, Yapi Kredi Publications, ISBN 978-975-08-3901-6).2016c, Kratylos’a Yorumlar: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme, Cilt 2 [Commentaries on Cratylus: A Philological and Hermeneutical Examination in the Contradiction between Physis and Nomos, Volume 2] (Philosophy Series 35, Istanbul: Dergah Publications, ISBN 978-975-995-701-8).

2016b, Platon: Kratylos. Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler, Cilt 1 [Plato: Cratylus - Introduction, Text, Translation, and Indices, Volume 1] (Philosophy Series 34, Istanbul: Dergah Publications, ISBN 978-975-995-700-1).

2016a, Proklos: Adlandırmanın Ontoteolojisi. Platon'un "Kratylos"una Yorum [Proclus: Ontotheology of Naming. On Plato's "Cratylus"] (A translation from Ancient Greek into Turkish including the Greek text, an introduction, and indices, Philosophy Series 36, Istanbul: Dergah Publications, ISBN 978-975-995-703-2).

2015d, Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat [Naming and Truth in Archaic Greece] (Philosophy Series 30, Istanbul: Dergah Publications, ISBN 978-975-995-667-7).

2015c, Pindaros: Bütün Zafer Şarkıları [Pindar: All Victory Odes] (ed. Derya Onder; a translation of Olympian, Pythian, Nemean, Isthmian Odes from Ancient Greek into Turkish with an introduction, glossary, indices, and notes - Istanbul: Kazim Taskent Classical Works Series 92, Yapi Kredi Publications, ISBN 978-975-08-3366-3).

2015b, Πλάτων: Ἀπολογία Σωκράτους / Platon: Sokrates'in Savunması [Plato: The Apology of Socrates]. Istanbul: Alfa Publications (Veritas Series 5; Revised second edition, first published 2006, A translation from Ancient Greek into Turkish including the Greek text, an introduction, indices, and commenting notes, ISBN 978-605-171-028-0).

2015a, Platon: Sokrates'in Savunması [Plato: The Apology of Socrates]. Istanbul: Alfa Publications (Philosophy Series 39; Revised third edition 2017, first published 2006, A translation from Ancient Greek into Turkish including an introduction, indices, and commenting notes, ISBN 978-605-171-005-1).

Edited Books

2016, Herakleitos: Fragmanlar, Testimonia-Fragmenta-Imitationes [Heraclitus: Fragments, Testimonia-Fragmenta-Imitationes] (trans. Erdal Yildiz - Guvenc Sar; Philosophy Series 32; Istanbul: Dergah Publications, ISBN 978-975-995-683-7).

           

Conference Papers

2013, “Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides’ and Pindar’s Victory Odes.” in: Book of Proceedings 13th International Language, Literature and Stylistics Symposium: Simple Style September, 26-28, 2013. Kars: Kafkas University, 615-627.

Translations (Poetry)

2017, "Megara’lı Theognis’ten (MÖ ca. 625-480) Parçalar [Some Fragments from Theognis of Megara (ca. 625-480 BCE)]" şurada: Şiir ve İnşâ 7 (January-February-March - Winter 2017): 3-4.

2015b, "Mytileneli (Midilli) Alkaios / Şiirler. ["Alcaeus of Mytilene / Selected Fragments"]" Şiir Atlası (ed. Cevat Çapan), Cumhuriyet (Newspaper 16.07.2015), Kitap Eki, 19.

2015a, "Kolophon’lu ya da Smyrna'lı Mimnermos‘tan (MÖ 7. Yüzyılın İkinci Yarısı) Parçalar [Some Fragments from Mimnermus of Colophon or Smyrna (the Second Half of 7th Century BCE)]." in: Şiir ve İnşâ 6 (June-July-August - Summer 2015): 5-6.

2014, "Paros’lu Arkhilokhos'tan (MÖ ca. 700-640) Parçalar [Some Fragments from Archilochus of Paros (ca. 700-640 BCE).” in: Şiir ve İnşâ 4 (March-April-May): 12-13.

Interviews

2015, ""Güler Yüzlü Bir Kültür"ün Devamlılığı: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi Emektar Kütüphanecisi Havva Koç'la Söyleşi [The Continuity of "a Smiling Culture": An Interview with Havva Koç, the Veteran Librarian of the Library of Istanbul Archaeological Museums]" Arkeoloji ve Sanat 149 (May-August 2015): 185-199.

Book Reviews

2014, "Domninus of Larissa, Encheiridion and Spurious Works. Introduction, Critical Text, English Translation, and Commentary by Peter Riedlberger, Mathematica Graeca Antiqua 2, Pisa/Rome: Fabrizio Serra Editore, 2013" in: Exemplaria Classica 18: 287-292.

2012, "The Eye and Seeing (Z.) Adorjáni Auge und Sehen in Pindars Dichtung (Spudasmata 139.) pp. 249. Hildesheim, Zurich and New York: Georg Olms, 2011." in: The Classical Review 62.2: 359-361.

                                                        

Articles

(Forthcoming) "Semonides fr. 7 (West): Arkaik Yunanistan'da Kadın Düşmanlığı ve Sosyoekonomik Değişim [Semonides fr. 7 (West): Misogynism in Archaic Greece and Socioeconomic Change]."

(Forthcoming) “Aristoteles’te Topos Kavrayışı ve Geç Yeni Platoncuların Eleştirileri” [Aristotle’s Concept of Topos and the Late Neoplatonists’ Criticism]."

2014, “Klasik Yunan Tragedyasında Ad(landırman)ın Trajik İşlevi [The Tragic Function of Name/Naming in Classical Greek Tragedy]." FLSF: Journal of Philosophy and Social Sciences 17: 237-264.

2013, "Pindaros’ta Aşk Büyüsü: Aphrodite’nin “Divâne (Eden) Kuşu” Iynks'ün Kerameti [Miraculous Deed of Aphrodite's "Mad(dening) Bird" Iynx]." Mediterranean Journal of Humanities 3/1: 155-170.

2009, “Tartışmalı Bir Papirüs Fragmanı Olarak PMG 541: Bir Yeniden Okuma, Çevirme ve Yorumlama Denemesi [As a Problematic Papyrus Fragment PMG 541: An Attempt of Rereading, Retranslating, and Reinterpreting]” Archaeology and Art 132: 39-48, Archaeology and Art Publications.

2007b, “Stoalılarda Dilbilim Sorunları ve Anlambilimin Olgunlaşması [Linguistic Problems and Efflorescence of Semantics in the Stoics],” Archives of Philosophy 31: 87-105, Istanbul University, Faculty of Letters Press.

2007a, “Antik Çağ Destan Geleneğinde Ruh ve Öte Dünya [Soul and Hereafter in the Ancient Epic Tradition],” East-West 40: 123-139, East West Publications.

2004, “Tarsuslu Paulus: Hellenistik Bir Dâhi [Paulus Tarsius: An Hellenistic Genius],” in: E. Özbayoğlu (ed.) (2004). Lucerna: Essays in Classical Philology. Istanbul: Eren Publications, 81-88.

Book Chapters

2018, “Başkalaşımın Katmanları: Metamorphosis’in Çok Veçheli Nesnesi Üzerine” [The Layers of Transformation: Multi-faceted Object of Metamorphosis]. in: F. Ç. Menzilcioğlu (ed.) Navisalvia 2017 Sina Kabağaç'ı Anma Toplantısı: Metamorphoses / Başkalaşımlar. Istanbul: Archaeology and Art Publications, 17-40.

2015, "Sappho'nun Sesi ve "Akıcı Üslup" [Sappho's Voice and "Polished Style"]." in: N. Başgelen (ed.) Ozanın Gününde Bozcaada 2015 - Yılın Teması: Sappho. Istanbul: Archaeology and Art Publications, 41-49.

2014c, “Pindaros’un On Birinci Nemea Şarkısı: Arkaik Çağda Politik İktidarın ve Zaferin Sınırları [Pindar’s Eleventh Nemean Ode: The Limits of Political Power and Victory in Archaic Period].” in: Ç. Aşkit - S. Kalaycıoğulları - R. Kayapınar - C. Üstünel Keyinci - R. Öztürk (eds.) In Memoriam Filiz Öktem. Ankara: Ankara University Faculty of Language, History and Geography Press, 95-112.

2014b, “Yakındoğu Kökenli Yılan Motifinin Yunan-Roma Dinindeki Alımlanışı [The Reception of Near Eastern Serpent Theme in Greco-Roman Religion].” in: E. Gürsoy Naskali (ed.) Yılan Kitabı [The Book of Serpent]. Istanbul: Kitabevi Publications, 5-52.

2014a, “Klasik Atina’da Ad(landırman)ın Ritüel Bağlamı: Amphidromia [The Ritual Context of Name/Naming in Classical Athens: Amphidromia].” in: N. E. Akyürek Şahin - M. E. Yıldız - M. Alkan (eds.) Eskiçağ Yazıları 6 [Essays on Antiquity] (Akron VIII). Istanbul: Archaeology and Art Publications, 17-42.

2009b, “Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak’,” [Agitating Bacchylides' ‘Pool of Time’] in: O. F. Akyol (ed.) (2009). Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2007: Ars Poetika. Istanbul: Archaeology and Art Publications, 20-38.

2009a, “Rhodoslu Apollonios’ta Mythos’un Yeniden Okunması,” [Re-reading Mythos in Apollonius Rhodius] in: O. F. Akyol (ed.) (2009). Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2006: Mythos. Istanbul: Archaeology and Art Publications, 185-208.