none CV none
none İLETİŞİM none          
none none none none
none none
ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTA OLAN ESERLER   PROJELER VE ÜYELİKLER   DAVETLİ KONUŞMALAR, KONFERANS BİLDİRİLERİ VE ATÖLYELER

Books
Klasik Filolojiye Giriş: Sorunlar, Kökenler, Yöntemler (Başlangıcından günümüze kadar tarihsel seyri içinde klasik filolojiyi ele alan, çağdaş tartışmaların alana katkısını da dâhil eden bir giriş).

Çeviriler ve Yorumlu Çeviriler

Platon: Sofist (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Yunanca metin, giriş, sözlük ve dizinlerle birlikte) (yakında yayımlanacak).

Rhodoslu Apollonius: Argonautika (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Yunanca metin, giriş, sözlük ve dizinlerle birlikte) (yakında yayımlanacak).

Parmenides: Tanıklıklar ve Fragmanlar (Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, giriş, notlar, sözlük ve dizinler) [Mehmet Uğur Aybey'in işbirliğiyle]

Iamblikhos: Mısırlıların Gizemleri Üzerine (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Yunanca Metin, Giriş, Sözlük ve Dizinler).

Hellenistik Yunan Şiiri Antolojisi (Bir giriş, sözlük ve dizinlerle Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, Kallimakhos'tan Epigramlara farklı şairlerin tanınmış şiirlerinden hellenistik estetiği yansıtan bir seçki).

Makaleler"A Problematic Papyrus Fragment P. Oxy. 2432: An Attempt to Reread and Reinterpret an 'Oral Text' through the Heideggerian Notion of Kreis."

“Text and Context: Re-reading the Ancient World through Circum-circles (Proclus, In Crat. XXXVI).”

"Aidōs in Pindar's Olympian 7: An Observation on the Concepts of He'jâb and Hushû Within Heideggerian Notion of Scheu."

"Explaining the Divine Names: Apollo's Etymologies as Onto(-theo)logical Riddles."

"Name and Signature of the Poet in Hellenistic Epigrams."

"Divine Names as 'Tokens and Traces' of Being in Corpus Dionysiacum."

“The Artisans of God in Two Corresponding Cultural Point of Views: Theourgos in Iamblichus and Ahlullah in Muhyiddin Ibn ‘Arabi.”

 

           

Projeler

"The Divine Names in Corpus Dionysiacum as the Mirrors of Being: The Dispositives for Seeing the Unseen" [Corpus Dionysiacum'da Varlığın Aynaları Olarak İlahi İsimler: Görülmeyenin Görülmesinin Düzenekleri]. Doktora Sonrası Araştırma Projesi (ARIT George Maxim Anossov Hanfmann Fellowship - Tübitak 2219 Araştırma Projesi; 2015-2016 Harvard Divinity School, Cambridge, MA, ABD, Eylül 2016'da tamamlandı).

Physis-Nomos İkileminde Platon'nun Kratylos'u: Antikçağ’daki Düşünsel Arka Planı ve Tarihsel Alımlanışı Çerçevesinde Filolojik Ve Yorumbilimsel Bir İnceleme.” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (YADOP, Proje No: 41714 – Yürütücü; Eylül 2015'te tamamlandı).

Apóllôn: An extended allusiveness of a divine riddle.” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (UDP, Proje No: 44463 – Yürütücü; Kasım 2014'te tamamlandı).

“Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides’ and Pindar’s Victory Odes.” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (UDP, Proje No: 36161 – Yürütücü; Ekim 2013′te tamamlandı).

“Arkaik Yunan Şiirinde Ad, Adlandırma ve Hakikat İlişkisi: Pindaros’un Zafer Şarkılarında (Yeniden-)Adlandırma” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Tez Projesi, Proje No: 11551 – Yürütücü; Haziran 2013′te tamamlandı).

Üyelikler

Society for Classical Studies (SCS) [American Philological Association (APA)]

Gesellschaft für antike Philosophie (GANPH)

The North American Patristics Society (NAPS)

Arkeoloji ve Sanat Dergisi (Danışma ve Hakem Kurulu Üyesi)

Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları Dergisi (Danışma ve Hakem Kurulu Üyesi)

                                                        

Davetli Konuşmalar

2017, “Humpty Dumpty Klasik Atina’da: Platon’un Kratylos’unda Dilbilimsel Sorunlar.” şurada: Dilbilimi Sohbetleri, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Salonu, İstanbul, 18 Nisan 2017 (Prof. Dr. Hayati Develi'nin davetiyle).

2016f, “Hakikatin Adları: Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat.” şurada: BİSAV, İstanbul, 17 Aralık 2016 (Yrd. Doç. Dr. Ishak Arslan'ın davetiyle).

2016e, “(Yeni) Tarihselcilik ve (Eski) Filoloji: Tarihi (Yeniden) Okumanın İmkanları Üzerine.” Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ankara, 29 Kasım 2016 (Yrd. Doç. Dr. Selim F. Adalı’nın davetiyle).

2016d, "Nomothetês: Herodotos’tan Lucretius’a Antikçağ’da Dilin Kökeni Sorunu." şurada: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara (28 Kasım 2016, Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu'nun davetiyle).2016b, “Talking about the unknown God.” şurada: İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe Konuşmaları 26, İstanbul Şehir Üniversitesi, Felsefe Bölümü, İstanbul, 17 Kasım 2016 (Prof. Dr. Manuel Knoll’un davetiyle).

2016a, "Explaining the Divine Names: Apollo's Etymologies as Onto(-theo)logical Riddles." Center for Studies of World Religions (CSWR), Cambridge, Massachusetts, 17 Şubat 2016 (Prof. Dr. Frank X. Clooney'nin davetiyle).

2015, "Sappho'nun Sesi ve "Akıcı Üslup"." 14. Bozcaada "Ozanın Günü" Şiir Şöleni, 11-12 Temmuz 2015; Prof. Dr. Haluk Şahin'in davetiyle).

2014, "Apóllōn: An Extended Allusiveness of a Divine Riddle." şurada: 4th International Conference on Classical Studies in Mexico, 20-24 Ekim 2014, Meksika Kenti, Meksika.

2013, "Atina’da Ad(landırman)ın Ritüel Bağlamı: Amphidromia." şurada: Paideia Seminerleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara (15 Kasım 2013, Prof. Dr. Tansu Açık'ın davetiyle).

2012, "Eski Yunanistan'da Sözlü Kültür ve Toplum" şurada: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Falkültesi, Sosyoloji Bölümü (15 Ekim 2012, Prof. Dr. İsmail Coşkun'un davetiyle).

2010, “Platon’un Kratylos’u ve Onun Çağdaş Dünyadakı Toplumdilbilimsel Etki Alanı." şurada: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü (5 Mayıs 2010, Doç. Dr. Uğur Ekren'in davetiyle).

2008b, “Platon’un Apologia Sōkratous’u ve Sokrates’in Hakikat Anlayışı.” şurada: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü (30 Aralık 2008, Doç. Dr. Erdal Yıldız'ın davetiyle).2008a, “Arkaik Yunan Şiiri ve Bulunduğu Kültürel İklimle Karşılıklı İlişkisi: Arkaik Yunan Mimarlığı." şurada: Mimarlık Tarihi Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi (3 ve 10 Aralık 2008, Prof. Dr. Turgut Saner'in davetiyle).

Konferans Bildirileri

2017b, “Başkalaşımın Katmanları: Metamorphosis’in Çok Veçheli Nesnesi Üzerine.” şurada: Navisalvia 2017: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Metamorphoses / Başkalaşımlar, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu, İstanbul, 27 Nisan 2017 (Konferans Komitesi’nin davetiyle).

2017a, “Corpus Dionysiacum'da Tanrı'nın Topos'unu Görmek." şurada: Prof. Crawford II. Greenewalt Anısına: Hanfmann-Mellink Konferansı, Ankara, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, MuzafferGöker Konferans Salonu, Ankara, 14 Nisan 2017 (Konferans Komitesi'nin davetiyle).2016, "Divine Names as 'Tokens and Traces' of Being in Corpus Dionysiacum." şurada: North American Patristic Society (NAPS), 2016 Yıllık Toplantısı, Chicago, IL, 26-28 Mayıs 2016.

2013b, "Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides’ and Pindar’s Victory Odes." şurada: 13th International Language, Literature and Stylistics Symposium: Simple Style - ILLS 2013. Kafkas Üniversitesi, Kars, 26-28 Eylül 2013.

2013a, "Pindaros’ta Aşk Büyüsü: Aphrodite’nin “Divâne (Eden) Kuşu” Iynks’un Kerameti." şurada: Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü (24 Mayıs 2013, Yrd. Doç. Dr. Fatih Onur'un davetiyle).

2010b, “Text and Context: Re-reading the Ancient World through Circum-circles [Proclus, In Crat. XXXVI].” şurada: Text und Kontext: Kolloquium des Museion Monacense, Ludwig-Maximilians-Universität, Münih/Almanya (3 Aralık 2010, Prof. Dr. Suzanne Gödde'nin davetiyle).

2010a, "A Problematic Papyrus Fragment P. Oxy. 2432: An Attempt to Reread and Reinterpret an "Oral Text" through the Heideggerian Notion of Kreis." şurada: Orality and Literacy in the Greco-Roman World IX: Composition and Performance, The Australian National University, Canberra/Avustralya, 3 Temmuz 2010.

2007, “Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak’.” şurada: Navisalvia 2006: Sina Kabaagaç'ı Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 26 Nisan 2007.

2006, “Rhodoslu Apollonios’ta Mythos’un Yeniden Okunması.” Navisalvia 2007: Sina Kabaagaç'ı Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 27 Nisan 2007.

Atölyeler

2018, “Klasik Filolog Olma Yolunda.” (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ve Latin Dili ve Edebiyatı Lisans / Lisansüstü öğrencileriyle birlikte, 2018 güz yarıyılı boyunca 4 haftalık bir atölye çalışması). [Yrd. Doç. Dr. Ekin Öyken’le birlikte, Klasik Filoloji Topluluğu’nun davetiyle].

2016, “Adlandırma ve Varlığın Sınırları.” (11. sınıf öğrencileriyle birlikte) FMV Özel Işık Lisesi, Nişantaşı Kampüsü (Istanbul), 8 Aralık 2016 (Felsefe Öğretmeni Erkut Deral’ın davetiyle).2015, "Tarihsel Sokrates ve Atina Demokrasisi." (11. ve 12. sınıf öğrencileriyle birlikte) FMV Özel Erenköy Işık Lisesi, Istanbul, 14 Ocak 2015 (Felsefe Öğretmeni Neslihan Behramoğlu'nun davetiyle).

2009b, "Platon, Dil ve Adlandırma: Kratylos." (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı ve Felsefe Lisans/Lisansüstü öğrencileriyle birlikte, 2009 Bahar yarıyılı boyunca).2009a, "Sözlü Kültür, Homeros ve Yunan Kahramanlık Şiiri." (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ve Latin Dili ve Edebiyatı Lisans/Lisansüstü öğrencileriyle birlikte, 2009 güz yarıyılı boyunca).