none CV none
none İLETİŞİM none          
none none none none
none none
ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTA OLAN ESERLER   PROJELER VE ÜYELİKLER   DAVETLİ KONUŞMALAR, KONFERANS BİLDİRİLERİ

Books

Filolojiye Giriş: Sorunlar, Kökenler, Yöntemler (Başlangıcından günümüze kadar tarihsel seyri içinde klasik filolojiyi ele alan, çağdaş tartışmaların alana katkısını da dâhil eden bir giriş).

Çeviriler ve Yorumlu Çeviriler

Platon: Sofist (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Sözlük ve Dizinlerle Birlikte).

Rhodoslu Apollonius: Argonautika (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Sözlük ve Dizinlerle Birlikte).

Parmenides: Tanıklıklar ve Fragmanlar (Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, giriş, notlar, sözlük ve dizinler) [Mehmet Uğur Aybey'in işbirliğiyle]

Iamblikhos: Mısırlıların Gizemleri Üzerine (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Sözlük ve Dizinlerle Birlikte).

Hellenistik Yunan Şiiri Antolojisi (Bir giriş, sözlük ve dizinlerle Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, Kallimakhos'tan Epigramlara farklı şairlerin tanınmış şiirlerinden hellenistik estetiği yansıtan bir seçki).

Makaleler"A Problematic Papyrus Fragment P. Oxy. 2432: An Attempt to Reread and Reinterpret an 'Oral Text' through the Heideggerian Notion of Kreis."

“Text and Context: Re-reading the Ancient World through Circum-circles (Proclus, In Crat. XXXVI).”

"Aidōs in Pindar's Olympian 7: An Observation on the Concepts of He'jâb and Hushû Within Heideggerian Notion of Scheu."

"Explaining the Divine Names: Apollo's Etymologies as Onto(-theo)logical Riddles."

"Name and Signature of the Poet in Hellenistic Epigrams."

"Divine Names as 'Tokens and Traces' of Being in Corpus Dionysiacum."

“The Artisans of God in Two Corresponding Cultural Point of Views: Theourgos in Iamblichus and Ahlullah in Muhyiddin Ibn ‘Arabi.”

 

           

Projeler (Yürütücü Olarak)

"The Divine Names in Corpus Dionysiacum as the Mirrors of Being: The Dispositives for Seeing the Unseen" [Corpus Dionysiacum'da Varlığın Aynaları Olarak İlahi İsimler: Görülmeyenin Görülmesinin Düzenekleri]. Doktora Sonrası Araştırma Projesi (ARIT George Maxim Anossov Hanfmann Fellowship - Tübitak 2219 Araştırma Projesi; 2015-2016 Harvard Divinity School, Cambridge, MA, ABD, Eylül 2015-Eylül 2016).

Physis-Nomos İkileminde Platon'nun Kratylos'u: Antikçağ’daki Düşünsel Arka Planı ve Tarihsel Alımlanışı Çerçevesinde Filolojik Ve Yorumbilimsel Bir İnceleme.” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (YADOP, Proje No: 41714 – Yürütücü; Eylül 2015'te tamamlandı).

Apóllôn: An extended allusiveness of a divine riddle.” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (UDP, Proje No: 44463 – Yürütücü; Kasım 2014'te tamamlandı).

“Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides’ and Pindar’s Victory Odes.” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (UDP, Proje No: 36161 – Yürütücü; Ekim 2013′te tamamlandı).

“Arkaik Yunan Şiirinde Ad, Adlandırma ve Hakikat İlişkisi: Pindaros’un Zafer Şarkılarında (Yeniden-)Adlandırma” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Tez Projesi, Proje No: 11551 – Yürütücü; Haziran 2013′te tamamlandı).

Projeler (Bir Araştırma Grubunun Üyesi Olarak)

“17. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Arayışlarının Mahiyeti ve Yanyalı Esad Efendinin Katkıları” TÜBITAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1003-Sbb-FLSF-2019-1 İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi, Proje No: 119K752 (Yönetici: Prof. Dr. Mehmet Sait Özervarlı; Yürütücü: Doç. Dr. Cahid Şenel; Haziran 2023'de tamamlandı).

"Nallıhan Çevresinde Epigrafi ve Tarihi Coğrafya Çalışmaları.” Araştırma Projesi (Yürütücü: Doç. Dr. Fatih Onur), 2014.

“Myra-Demre’deki Aziz Nikolaos Kilisesindeki Kazı ve Restorasyon Çalışmaları.” Araştırma Projesi (Yürütücü: Prof. Dr. Sema Doğan), 2018.

Üyelikler (Bilimsel Kurumlar)

Society for Classical Studies (SCS) [American Philological Association (APA)].

Gesellschaft für antike Philosophie (GANPH).

The North American Patristics Society (NAPS).

Üyelikler (Akademik Dergiler)

Arkeoloji ve Sanat Dergisi (Danışma ve Hakem Kurulu Üyesi).

Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları Dergisi (Danışma ve Hakem Kurulu Üyesi).

FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (Danışma ve Hakem Kurulu Üyesi).

Milel ve Nihal: İnanc, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi (Danışma ve Hakem Kurulu Üyesi).

Üyelikler (Jüri Kurulları)

Adrian Saunders'in Anısına. 2. Yunanca / Latince Hitabet Yarışması [12 Mayıs 2019], Koc Üniversitesi, Rumeli Feneri/Istanbul (Jüri Üyesi).

Adrian Saunders'in Anısına. 1. Yunanca / Latince Hitabet Yarışması [15 Nisan 2018], Koc Üniversitesi, Rumeli Feneri/Istanbul (Jüri Üyesi).

Üyelikler (Düzenleme ve Değerlendirme Kurulları)

Adrian Saunders'in Anısına. 3. Yunanca / Latınce Hitabet Yarışması [12 Mayıs 2019], İstanbul Üniversitesi, Beyazıt/Istanbul (Düzenleme Kurulu Üyesi).

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, II. Sosyal Bilimler Kongresi: Şehrin Dili (CONGIST’19) [18-20 Eylül 2019] (Düzenleme Kurulu Üyesi).

Navisalvia 2019 Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Natura / Doğa [3 Mayıs 2019] (Düzenleme Kurulu Üyesi).

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, I. Sosyal Bilimler Kongresi: Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Savaş ve Toplum: “Eve Dönen Asker” (CONGIST’18) [10-14 Eylül 2018] (Düzenleme Kurulu Üyesi).

VI. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu [14-15 Mayıs 2018] (Değerlendirme Kurulu Üyesi).

Navisalvia 2018 Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Işık ve Karanlık [26 Nisan 2018] (Düzenleme Kurulu Üyesi).

Navisalvia 2017 Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Metamorphoses / Başkalaşımlar [26 Nisan 2017] (Düzenleme Kurulu Üyesi).

I. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu [21-22 Haziran 2013] (Düzenleme Kurulu Üyesi).

                                                        

Davetli Konuşmalar

2024, “Hakikat Cesareti ve Foucault”, şurada: Foucault Konuşmaları, 24 Nisan 2024, TESAK, Kadıköy, İstanbul [Ferda Keskin'le birlikte] (Moderatörler: Eda Çaça – Oğuz Tecimen).

2021, “Filolojinin Metotundan Çevirmenin Tercihine: Filolojik Çevirinin Serencamı” şurada: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Şeref Holü, 22 Aralık 2021 (Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kulübü’nün davetiyle).

2021, "Aristophanes’in Kadın Mebuslar’ında Toplumsal Roller ve Cinsel Kimlikler” şurada: Geçmişten Günümüze Türk Yazınında Kadının Temsili Çalıştayı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 13 Şubat 2021 (Dr. Sureyya Pekşen davetiyle) [Zoom aracılığıyla].

2020a, “Platon’un Kratylos'undaki Temel Meseleler: Varlık ve Bilgi.” şurada: Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi, İstanbul, 9 Mart 2020 (Felsefe Öğretmeni Gülnur Güner’in davetiyle).

2019d, “Dilin Bilimi Üzerine Yeniden Düşünmek” şurada: Klasik Yunan’dan Günümüze Dilbilimsel Sorunlar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 9 Aralık 2019 (Dilbilim Bölümü'nün davetiyle).

2019c, “Bir Estetik Eğitim Olarak Arkaik Yunan Şiiri.” şurada: ODTÜ Mezunlar Derneği-İstanbul, Edebiyat Kulübü Toplantısı, İstanbul, 15 Mayıs 2019 (ODTÜMİST'in edebiyat kulübünün davetiyle).

2019b, “In the Bottleneck of the Humanities: Nietzsche’s Contribution to Classics” [İnsan Bilimlerinin Darboğazında: Nietzsche’nin Klasik Filolojiye Katkısı]. şurada: Classical Studies Certificate Guest Lecture, Koç Üniversitesi, İstanbul, 15 Nisan 2019 (Dr. Haris Theodorelis-Rigas’ın davetiyle).

2019a, "Arkaik Yunan Şiirinde Mit ve Hakikat.” şurada: Akademi Seminerleri, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul, 27 Mart 2019 (Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karadağ’ın davetiyle).

2018, “Arkaik Yunan Şiiri Bağlamında Estetik ve Etik Olan.” şurada: Kültür ve Sanat Sohbetleri, Neva Bulvarı Atölye ve Cafe, İstanbul, 17 Mayıs 2018.

2017, “Humpty Dumpty Klasik Atina’da: Platon’un Kratylos’unda Dilbilimsel Sorunlar.” şurada: Dilbilimi Sohbetleri, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Salonu, İstanbul, 18 Nisan 2017 (Prof. Dr. Hayati Develi'nin davetiyle).

2016f, “Hakikatin Adları: Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat.” şurada: BİSAV, İstanbul, 17 Aralık 2016 (Yrd. Doç. Dr. Ishak Arslan'ın davetiyle).

2016e, “(Yeni) Tarihselcilik ve (Eski) Filoloji: Tarihi (Yeniden) Okumanın İmkanları Üzerine.” şurada: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ankara, 29 Kasım 2016 (Yrd. Doç. Dr. Selim F. Adalı’nın davetiyle).

2016d, "Nomothetês: Herodotos’tan Lucretius’a Antikçağ’da Dilin Kökeni Sorunu." şurada: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara, 28 Kasım 2016 (Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu'nun davetiyle).2016b, “Talking about the unknown God.” şurada: İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe Konuşmaları 26, İstanbul Şehir Üniversitesi, Felsefe Bölümü, İstanbul, 17 Kasım 2016 (Prof. Dr. Manuel Knoll’un davetiyle).

2016a, "Explaining the Divine Names: Apollo's Etymologies as Onto(-theo)logical Riddles." şurada: Center for Studies of World Religions (CSWR), Cambridge, MA/ABD, 17 Şubat 2016 (Prof. Dr. Frank X. Clooney'nin davetiyle).

2015, "Sappho'nun Sesi ve "Akıcı Üslup"." şurada: 14. Bozcaada "Ozanın Günü" Şiir Şöleni, Bozcaada, 11-12 Temmuz 2015 (Prof. Dr. Haluk Şahin'in davetiyle).

2014, "Apóllōn: An Extended Allusiveness of a Divine Riddle." şurada: 4th International Conference on Classical Studies in Mexico, 20-24 Ekim 2014, Meksika Kenti, Meksika.

2013, "Atina’da Ad(landırman)ın Ritüel Bağlamı: Amphidromia." şurada: Paideia Seminerleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara (15 Kasım 2013, Prof. Dr. Tansu Açık'ın davetiyle).

Konferans Bildirileri

2024, “Eski Yunan Düşüncesinde Suç ve Ceza Fikrinin Hukukileşmesi” şurada: Müze Gazhane, 17 Ocak 2024, İstanbul.

2023b, “Herakles’in On İki İşi ve Medeniyetin Tesisi Fikri.” şurada: Antik Yunan Mitoloji Atölyesi, 5 Aralık 2023, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İstanbul.

2023a, “Eratosthenes’in “Buluş”undan Ptolemaios’un “Devrim”ine Antikçağ’da Coğrafyanın Müessesleşmesi”, şurada: Din ve Coğrafya Sempozyumu I: “Erken Dönem İslam Kültüründe Coğrafya Algısı (H. II-V. Asırlar)”, 5-6 Ekim 2023, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Çorum.

2022, "Miras mı Reddi Miras mı?:
Ioannes Cottunius ve Aristoteles’in Fizik’inin Latince Tercümeleri." Yanyalı Esad Efendi Çalıştayı, 21-22 Ekim 2022, ISAM Konferans Salonu, Istanbul.

2019c, “Klasik Yunan’da Polis’in Dili: Epideiktik Hitabet ve Şiirsel Kökleri” şurada: II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST 2019): “Şehrin Dili.” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 18-20 Eylül 2019.

2019b, “Guillaume Budé: An Efficient Transformer of Greek Lexicography in Early Modern Europe” [Guillaume Budé: Erken Modern Avrupa’da Yunan Sözlükbiliminin Etkili Bir Dönüştürücüsü]. şurada: Asialex 2019: The 13th International Conference of the Asian Association for Lexicography, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 19-21 Haziran 2019.

2019a, “Keşfedilen Doğa: Physis Mefhumunun Yunan Düşüncesinde İnşası.” şurada: Navisalvia 2019: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Natura/Doğa, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Salonu, İstanbul, 3 Mayıs 2019.

2017b, “Başkalaşımın Katmanları: Metamorphosis’in Çok Veçheli Nesnesi Üzerine.” şurada: Navisalvia 2017: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Metamorphoses / Başkalaşımlar, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu, İstanbul, 27 Nisan 2017.

2017a, “Corpus Dionysiacum'da Tanrı'nın Topos'unu Görmek." şurada: Prof. Crawford II. Greenewalt Anısına: Hanfmann-Mellink Konferansı, Ankara, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, MuzafferGöker Konferans Salonu, Ankara, 14 Nisan 2017 (Konferans Komitesi'nin davetiyle).2016, "Divine Names as 'Tokens and Traces' of Being in Corpus Dionysiacum." şurada: North American Patristic Society (NAPS), 2016 Yıllık Toplantısı, Chicago, IL/ABD, 26-28 Mayıs 2016.

2013b, "Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides’ and Pindar’s Victory Odes." şurada: 13th International Language, Literature and Stylistics Symposium: Simple Style - ILLS 2013. Kafkas Üniversitesi, Kars, 26-28 Eylül 2013.

2013a, "Pindaros’ta Aşk Büyüsü: Aphrodite’nin “Divâne (Eden) Kuşu” Iynks’un Kerameti." şurada: Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Antalya, 24 Mayıs 2013 (Yrd. Doç. Dr. Fatih Onur'un davetiyle).

2010b, “Text and Context: Re-reading the Ancient World through Circum-circles [Proclus, In Crat. XXXVI].” şurada: Text und Kontext: Kolloquium des Museion Monacense, Ludwig-Maximilians-Universität, Münih/Almanya (3 Aralık 2010, Prof. Dr. Suzanne Gödde'nin davetiyle).

2010a, "A Problematic Papyrus Fragment P. Oxy. 2432: An Attempt to Reread and Reinterpret an "Oral Text" through the Heideggerian Notion of Kreis." şurada: Orality and Literacy in the Greco-Roman World IX: Composition and Performance, The Australian National University, Canberra/Avustralya, 3 Temmuz 2010.

2007, “Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak".” şurada: Navisalvia 2006: Sina Kabaagaç'ı Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 26 Nisan 2007.

2006, “Rhodoslu Apollonios’ta Mythos’un Yeniden Okunması.” Navisalvia 2007: Sina Kabaagaç'ı Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 27 Nisan 2007.