none CV none
none İLETİŞİM none          

Erman Gören bir Klasik Filoloji profesörüdür. Kendisi 1979’da İstanbul’da doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda lisans öğrenimine başladı. Ertesi yıl Felsefe Bölümü'ne çift anadal öğrencisi olarak kabul edildi. 2005 yılında her iki programdan da mezun oldu ve aynı yıl içinde Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'na "Araştırma Görevlisi" olarak atandı. Haziran 2008'de “Bakkhylides’te Mecaz Kullanımı ve Işık-Karanlık Metaforunun İzinde Areta, Nika, Alatheia  İlişkisi” başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamladı. "Arkaik Yunan Şiirinde Ad, Adlandırma, Hakikat İlişkisi: Pindaros’un Zafer Şarkılarında (Yeniden-)Adlandırma" başlıklı teziyle "Doktor" unvanı aldı. Arkaik Yunan Şiiri, Erken ve Klasik Çağda Yunan Düşüncesi, Eski Yunanca Grameri, Yunan Filolojisine Giriş, Klasik Filoloji ve Eleştirel Teori alanlarında dersler vermektedir. Gören'in ana araştırma alanları MÖ VIII.-V. yüzyıl Arkaik Yunan Şiiri'ndeki hakikat kavrayışlarının yanı sıra Platon ve Yeni-Platonculuk'u çerçevesinde yoğunlaşmaktadır. Kendisinin bu konularda Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunmakta, Pindaros ve Bakkhylides için bağlamsal sözlükler hazırlamakta, ayrıca Platon’un diyaloglarını ve Proklos’un yorumlarını orijinal dillerinden Türkçeye aktarmaktadır. Doktora sonrası araştırmalarını Harvard Divinity School'da misafir araştırmacı olarak erken Hristiyan düşüncesinde apophatik ve kataphatik teolojilerin bireşimi üzerinde yoğunlaştırmıştır.