none CV none
none İLETİŞİM none          
none none
LİSANS   LİSANSÜSTÜ   ATÖLYELER VE DAVETLİ DERSLER

Dersler

"Ancient Greek IV" (Eski Yunanca IV) [Seçmeli: GR 212 - Bahar'22: İngilizce] ( Ders, düzensiz fiiller, dilek kipi ve istek kipi ile ilgili ileri düzeyde çalışmaları ve çeşitli sözdizimsel fenomenlerin analizini içerir.)

"Ancient Greek III" (Eski Yunanca III) [Seçmeli: GR 211 - Güz'21: İngilizce] ( Ders, düzensiz fiiller, dilek kipi ve istek kipi ile ilgili ileri düzeyde çalışmaları ve çeşitli sözdizimsel fenomenlerin analizini içerir.)

“Eski Yunan Komedyası” [Bahar’23: Türkçe] (Eski Yunan komedya geleneği konusunda giriş niteliğinden teorik bir ders).

“Eski Yunan Tragedyası” [Güz’22: Türkçe] (Eski Yunan tragedya geleneği konusunda giriş niteliğinden teorik bir ders).

"Eski Yunanca Sözdizimi Çözümlemeleri"[Bahar’22, Bahar’21, Bahar’20: Türkçe] (Eski Yunanca metinlerde sözdizimi çözülemeleri konusnda uygulamalı bir ders).

"Eski Yunanca Sözdizimine Giriş" [Güz'22, Güz'21, Güz'20, Güz’19: Türkçe] (Eski Yunanca sözdiziminin başlıca meseleleri üzerine giriş niteliğinde bir ders).

Eski Yunan Edebiyatı Semineri 2” [Seçmeli - Bahar'19: Türkçe] (Eski Yunan düşüncesi üzerine, özellikle Sokrates-öncesi düşünce üzerine bir seminer dersi).

Eski Yunan Edebiyatı Semineri 1” [Seçmeli - Güz'22, Güz'21, Güz'20, Güz’19, Güz'18: Türkçe] (Yunan Edebiyatı üzerine, özellikle Arkaik Yunan Şiiri üzerine bir seminer dersi).

Classical Studies and Critical Theory” (Klasik Edebiyat Araştırmaları ve Eleştirel Teori) [Seçmeli - Bahar'19, Bahar'18: İngilizce] (Klasik diller araştırmalarıyla eleştrel kuram arasındaki bağlantılar üzerine giriş niteliğinde bir ders).

Klasik Yunan Düşüncesine Giriş” [Seçmeli - Bahar'23, Bahar'22, Bahar'21, Bahar'20, Bahar'19, Bahar'18, Bahar'17, Bahar'15] (Özellikle Platon ve Aristoteles'in felsefi yaklaşımlarını kapsayan klasik Yunan düşüncesine giriş niteliğinde bir ders).

Yunan Filolojisine Giriş 2” [Bahar'23, Bahar'22, Bahar'21, Bahar'20, Bahar'19, Bahar'18, Bahar'17] (İkinci sınıf Eski Yunan Dili ve Edebiyatı öğrencileri için Yunan filolojisinin tarihi ve metodolojisine giriş).

Arkaik Çağ Yunan Şiiri” [Bahar'23, Bahar'22, Bahar'21, Bahar'20, Bahar'19, Bahar'18, Bahar'17, Bahar'15, Bahar'14] (Birinci sınıf Eski Yunan Dili ve Edebiyatı öğrencileri için Arkaik Yunan Şiiri'ni Hesiodos'tan Pindaros'a kapsayan bir giriş).

Erken Yunan Düşüncesine Giriş” [Seçmeli - Güz'22, Güz'21, Güz'20, Güz’19, Güz'18, Güz'17, Güz'16, Güz'14] (İlk düşünürlerinden, yani Miletos'lu Thales'ten Leukippos ve Demokritos gibi Atomculara kadar kapsayan erken Yunan düşüncesine giriş niteliğinde bir ders).

Yunan Filolojisine Giriş 1” [Güz'22, Güz'21, Güz'20, Güz’19, Güz'18, Güz'17, Güz'16] (İkinci sınıf Eski Yunan Dili ve Edebiyatı öğrencileri için Yunan filolojisinin tarihi ve metodolojisine giriş).

“Yunan Dili Grameri 2” [Bahar'17] (Birinci sınıf Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ve Latin Dili ve Edebiyatı öğrencileri için orta düzeyinde yoğun Yunan dili grameri).

“Yunan Dili Grameri 1” [Güz'16] (Birinci sınıf Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ve Latin Dili ve Edebiyatı öğrencileri için başlangıç düzeyinde yoğun Yunan dili grameri).

“Felsefede Kaynak Diller 4: Grekçe” [Seçmeli - Bahar'15] (Üçüncü sınıf Felsefe öğrencileri için kolaylaştırılmış metinler eşliğinde Eski Yunanca temel gramer bilgisi).

“Felsefede Kaynak Diller 2: Grekçe" [Seçmeli - Bahar'15, Bahar'14] (İkinci sınıf Felsefe öğrencileri için Eski Yunanca temel gramer bilgisi).

“Felsefede Kaynak Diller 1: Grekçe" [Seçmeli - Güz'14] (İkinci sınıf Felsefe öğrencileri için Eski Yunanca temel gramer bilgisi).

“Felsefede Kaynak Diller 3: Grekçe” [Seçmeli - Güz'14] (Üçüncü sınıf Felsefe öğrencileri için kolaylaştırılmış metinler eşliğinde Eski Yunanca temel gramer bilgisi).

“Yunanca Metin Çevirisi 4” [Bahar'14] (Son sınıf Eski Yunan Dili ve Edebiyatı öğrencileri için çeşitli Yunanca düz yazı örneklerinin yakın okumaları ve çevirileri: Hippokrates, De aere aquis et locis/Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων; Lukianos, Verae Historiae/Ἀληθὴ Διηγήματα; Plutarkhos, Amatorius/Ερωτικός).

“Yunanca Kolay Metinler 1” [Güz'14] (İkinci sınıf öğrencileri için kısaltılmış ve kolaylaştırılmış bazı metinler Yunanca okuma becerilerini artırmaya yönelik bir ders).

           

Dersler

“Dilbilimde Ritim Meseleleri” [Bahar’23 – Dilbilim Araştırmaları: Yüksek Lisans Programı] (Lisansüstü düzeyinde öğrenciler için dilbilim açısında ritim meselelerinin ele alındığı bir ders).

“Etimoloji Gelenekleri ve Dilbilim Meseleleri” [Güz’22 – Dilbilim Araştırmaları: Yüksek Lisans Programı] (Lisansüstü düzeyinde öğrenciler için etimoloji gelenekleri çerçevesinde dilbilim meselelerinin ele alındığı bir ders).

"Dilin Kökenine Dair Kuramlar” [Bahar’22, Bahar’21, Bahar’20 - Dilbilim Doktora Programı] (Doktora düzeyinde öğrenciler için dilin kökenine dair bir seminer dersi).

“Klasik Yunan'da Dilbilimsel Sorunlar” [Güz'21, Güz'20, Güz'19 - Dilbilim Yüksek Lisans Programı] (Lisansüstü düzeyde öğrenciler için Platon ve Aristoteles düşüncelerinde dilbilimsel sorunlar üzerine bir ders).

Çağdaş Kuramcılar ve Klasik Filoloji” [Bahar'23, Bahar'22, Bahar'19, Bahar'18 - Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı] (Lisansüstü düzeyde öğrenciler için edebiyat kuramlarının klasik filolojinin geleneksel yöntemleri üzerindeki etkisini ele alan bir ders).

Klasik Çağ Yunanistanı'nda Tyrannia Algısı" [Güz'22, Güz'21, Güz'18, Güz'18 - Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı] (Lisansüstü düzeyde öğrenciler için özellikle Klasik Çağ Atinası'nda Ksenophon'un Hierōn metnini merkeze alarak tiranlıkla ilgili algıyı konu eden bir ders).

Yunan Filolojisinde Yorum Geleneği” [Güz'22, Güz'21, Güz'18, Güz'17 - Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Doktora Programı] (Lisansüstü düzeyde öğrenciler için Yunan filolojisinde yorum pratiğini tarihsel arkaplanı ve geleceğe yönelik bakış açılarıyla birlikte ele alan bir ders).

Danışmanlık [Yüksek Lisans Tezi]

“Silandos Tarihi ve Sikkeleri.” Tarih Yüksek Lisans Programı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2023) [ikinci danışman olarak; birinci danışman: Doç. Dr. Aliye Erol].

“Video Oyunlarında Adlandırma Meselesi.” Buket Yılmaz, Dilbilim Araştırmaları Yüksek Lisans Programı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2023-).

“Sophokles'in Aias Tragedyasında Mit, Gelenek ve Yorum.” İbrahim Mert İnan, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2022-).

“Dilin Kökeni Meselesinde Çevre ve Tasavvur.” Oğuz Özgür Uğur, Dilbilim Araştırmaları Yüksek Lisans Programı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2022-).

“Antik Kaynaklarda Sokrates'in Yargılanması ve Ölümü.” Gülnihal Hekim Kaymak, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2020-).

Danışmanlık [Doktora Tezi]

“İkinci Dilde Anlama ve Ritim İlişkisi.” Volkan Yonarkol, Dilbilim Araştırmaları Doktora Programı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2023-).

“Dilbilim Çerçevesinde Ritim ve Anlam İlişkisi” Zeynep Seza Yılmaz, Dilbilim Araştırmaları Doktora Programı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2023-).

                                                        

Kamuya Açık Video Seminerler

Homeros Okumaları: Ilias.” şurada: Klasik Düşünce Okulu, Üsküdar/İstanbul (20 Ekim 2020’den itibaren her hafta Pazartesi 17:00’de YouTube’dan canlı yayın).

Atölyeler

“Antik Yunan Mitoloji Atölyesi” (9, 10, 11, 12. sınıf Lise öğrencileriyle birlikte), şurada: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 5 Aralık 2023, 12:00-17:00.

“Aşk ve Felsefe: Platoncu Gelenekte Felsefi Erōs’un Görünümleri” şurada: Café-Philo, Alsancak/İzmir, 20-21 Mayıs 2023, 14.00-17:00.

“Antik Yunan’da Adalet Mefhumu: Platon ve Platon’un Alımlanışı.” (10. sınıf öğrencileriyle birlikte). şurada: Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi, İstanbul, 24-25 Nisan 2021 (Zoom aracılığıyla).

“Mitoloji Atölyesinde Okumak.” şurada: Misi Akademi, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer/Bursa, 30-31 Ocak 2021 [Zoom-Webinar aracılığıyla].

“Mitoloji Atölyesinde Okumak.” şurada: Misi Akademi, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer/Bursa, 26-27 Aralık 2020 [Zoom aracılığıyla].

Sokrates’in Savunması’nın Perspektifinden Düşünmenin Ufkuna Bakmak” (11. sınıf öğrencileriyle birlikte). şurada: Açı Okulları, Bahçeköy Kampüsü (İstanbul), 2 Ocak 2020 (Felsefe Öğretmeni Özgür Dursun’un davetiyle).

“Klasik Filolog Olma Yolunda.” (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ve Latin Dili ve Edebiyatı son sınıf lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerle birlikte, 2018 bahar yarıyılı boyunca 4 haftalık bir atölye çalışması). [Yrd. Doç. Dr. Ekin Öyken'le birlikte, İstanbul Üniversitesi, Klasik Filoloji Topluluğu'nun davetiyle].

Adlandırma ve Varlığın Sınırları.” (11. sınıf öğrencileriyle birlikte). şurada: FMV Özel Işık Lisesi, Nişantaşı Kampüsü (Istanbul), 8 Aralık 2016 (Felsefe Öğretmeni Erkut Deral'ın davetiyle).

“Tarihsel Sokrates ve Atina Demokrasisi" (11. sınıf öğrencileriyle birlikte). şurada: FMV Özel Işık Lisesi, Erenköy Kampüsü (Istanbul/Turkey), 14 Ocak 2015 (Felsefe Öğretmeni Neslihan Behramoğlu'nun davetiyle).

“Sözlü Kültür, Homeros ve Yunan Kahramanlık Şiiri." (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ve Latin Dili ve Edebiyatı Lisans/Lisansüstü öğrencileriyle birlikte, 2009 güz yarıyılı boyunca).

“Platon, Dil ve Adlandırma: Kratylos." (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı ve Felsefe Lisans/Lisansüstü öğrencileriyle birlikte, 2009 Bahar yarıyılı boyunca).

Seminerler

Platon’un Diyalogları: Kratylos Okuması” (Çeşitli disiplinlerden lisansüstü öğrencilere yönelik 5 haftalık bir seminer dizisi) Klasik Düşünce Okulu (İstanbul), 5 Nisan - 10 Mayıs 2018 (Klasik Düşünce Okulu’nun davetiyle).

Platon'da Dil Düşüncesi: Kratylos’ta Ad/Yasa ve Doğa” şurada: Antik Çağ Felsefesi Yaz Okulu, Arkhe Projesi, Şirince/İzmir, 10-17 Ağustos 2019.

Davet Edilen Dersler

“Erken Yunan Şiiri ve Antik Yunan Mitolojisinin Biçimlendirilmesi.” şurada: İstinye Üniversitesi, Uygarlık Tarihi 1 (Lisans Dersi, 2. Oturum), 16 Ekim 2020 [Uzaktan Eğitim] (Prof. Dr. Şafak Ural’ın davetiyle).

"Eski Yunanistan'da Sözlü Kültür ve Toplum" şurada: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Falkültesi, Sosyoloji Bölümü, 15 Ekim 2012 (Prof. Dr. İsmail Coşkun'un davetiyle).

“Platon'un Kratylos'u ve Onun Çağdaş Dünyadaki Toplumdilbilimsel Etki Alanı.” şurada: İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 5 Mayıs 2010 (Doç. Dr. Uğur Ekren'in davetiyle).

“Platon'un Apologia Sōkratous'u ve Sokrates'in Hakikat Anlayışı." şurada: Felsefe Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 30 Aralık 2008 (Doç. Dr. Erdal Yıldız'ın davetiyle).

“Arkaik Yunan Şiiri ve Bulunduğu Kültürel İklimle Karşılıklı İlişkisi: Arkaik Yunan Mimarlığı” Mimarlık Tarihi Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 3 ve 10 Aralık 2008 (Prof. Dr. Turgut Saner'in davetiyle).