none CV none
none İLETİŞİM none          
none none none none
none none
KİTAPLAR/EDİTÖRLÜKLER   KONFERANS BİLDİRİLERİ/DİĞER   MAKALELER/KİTAP BÖLÜMLERİ

Kitaplar

(Yakında yayımlanacak) Aristoteles: Metafizik (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Yunanca metin, giriş, sözlük ve dizinlerle birlikte; İstanbul: Felsefe Serisi, Dergâh Yayınları).

(Yakında yayımlanacak) Orpheusçu İlahiler (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Sözlük ve Dizinlerle Birlikte; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, Yapı Kredi Yayınları).

(Yakında yayımlanacak) Ksenophon: Hieron ya da Tiranlık Üzerine ~ Agesilaos ~ Lakedaimonialıların Devleti (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler).

(Yakında yayımlanacak) Loukianos: Ölülerin Diyalogları ~ Kibar Fahişelerin Diyalogları (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler).

2024a, Homeros: İlyada/Ilias (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler), İstanbul: Everest Yayınları, İstanbul: Mayıs 2024; ISBN 978-625-369-151-6 [Karton Kapak]; ISBN 978-625-369-152-3 [Ciltli].

2022, Aristophanes: Thesmophoria Kutlayan Kadınlar (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler; Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 427, İş Bankası Kültür Yayınları, ISBN 978-625-429-067-1 [Ciltli], ISBN 978-625-429-068-8 [Karton Kapaklı]) [Eser Yavuz ile birlikte].

2021b, Loukianos: Hakiki Hikâyeler (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 409, ikinci basımı, Şubat 20232); ISBN: 978-625-405-576-8 [Ciltli], ISBN: 978-625-405-575-1 [Karton Kapaklı]) [Ertuğrul İnanç ile birlikte].


2021, Homerosçu İlahiler (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Sözlük ve Dizinlerle Birlikte; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, Yapı Kredi Yayınları, ISBN 978-975-08-4927-5).

2019a, Aristophanes: Kadın Mebuslar (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler; Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 351, İş Bankası Kültür Yayınları, üçüncü basımı, Ocak 20232), ISBN: 978-605-295-803-2 [Ciltli], ISBN: 978-605-295-805-6 [Karton Kapaklı]) [Eser Yavuz ile birlikte].

2018b, Aristophanes: Ploutos (Servet) (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler; Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 328, İş Bankası Kültür Yayınları, ikinci basımı, Ocak 20222), ISBN: 978-605-295-438-6 [Ciltli], ISBN: 978-605-295-437-9 [Karton Kapaklı]) [Eser Yavuz ile birlikte].

2018a, Homerosçu İlahiler'den Pindaros'a Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi (ed. Derya Önder; Bir giriş, sözlük ve dizinler ve notlarla Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, Homerosçu İlahiler’den Pindaros’a farklı şairlerin tanınmış şiirlerinden derlenmiş arkaik estetiği yansıtan bir seçki; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 98, Yapı Kredi Yayınları, gözden geçirilmiş ikinci basımı, Ocak 20212), ISBN: 978-975-08-4132-3).

2017, Bakkhylides: Bütün Şiirleri ve Fragmanları (ed. Derya Önder; Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Notlar, Sözlük, Dizinler ve Notlar; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 95, Yapı Kredi Yayınları, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci basımı, Mart 20232; ISBN 978-975-08-3901-6; ISBN [2. basım]: 978-975-08-5688-4).

2016c, Kratylos’a Yorumlar: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme, Cilt 2 (Felsefe Serisi 35), İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN: 978-975-995-701-8).

2016b, Platon: Kratylos. Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler, Cilt 1 (Felsefe Serisi 34, gözden geçirilmiş 2. basımı, Haziran 2020, İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-700-1).

2016a, Proklos: Adlandırmanın Ontoteolojisi. Platon'un "Kratylos"una Yorum (Yunanca metin, giriş ve dizinlerle birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, Felsefe Serisi 36, İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-703-2).

2015d, Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat (Felsefe Serisi 30, İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-667-7).

2015c, Pindaros: Bütün Zafer Şarkıları (ed. Derya Önder; Olympia Pythia, Nemea, Isthmia Zafer Şarkıları; Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, giriş, sözlük, dizinler ve notlar - İstanbul: Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 92, Yapı Kredi Yayınları, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci basımı, Şubat 20232; ISBN 978-975-08-3366-3; ISBN [2. basım]: 978-975-08-5527-6).

2015b, Πλάτων: Ἀπολογία Σωκράτους / Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Alfa Yayınları (Veritas Dizisi 5; gözden geçirilmiş ikinci basımı, Nisan 20172), ilk basımı 2006, Yunanca metin, giriş, dizinler ve yorumlayıcı notlarla birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, ISBN 978-605-171-028-0).

2015a, Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Alfa Yayınları (Felsefe Dizisi 39; özden geçirilmiş beşinci basımı, Şubat 20162, Kasım 20183, Ekim 20194, Kasım 20205), ilk basımı 2006, Bir giriş, dizinler ve yorumlayıcı notlarla birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, ISBN 978-605-171-005-1).

Editörlük Yapılan Kitaplar

2021, Şehir: Edebî Karşılaşmalar (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, ISBN 978-605-281-197-9; E-ISBN: 978-605-07-0777-9, Ağustos 2021) [Ebru Yener Gökşenli, Şerif Eskin, Bülent Çağlakpınar ile birlikte].

2018, Savaş ve Edebiyat: Edebiyatın Tanıklığında Savaş ve Sonrası (İstanbul: Hiper Yayın, ISBN 978-605-281-197-9; e-ISBN 978-605-281-196-2) [Ebru Yener Gökşenli, Korhan Korbek, Şerif Eskin, Bülent Çağlakpınar ile birlikte].

2016, Herakleitos: Fragmanlar, Testimonia-Fragmenta-Imitationes (çev. Erdal Yıldız - Güvenç Şar; Felsefe Serisi 32, gözden geçirilmiş 2. basım 2019, Istanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-683-7).

         

Konferans Bildirileri (Tam Metin)

2021, “Keşfedilen Doğa: Physis Mefhumunun Yunan Düşüncesinde İnşası." şurada: P. Atayman Erçelik, (ed.) Navisalvia 2019 Sina Kabağaç'ı Anma Toplantısı: Doğa / Natura. Istanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 31-63.

2019, “Guillaume Budé: An Efficient Transformer of Greek Lexicography in Early Modern Europe.” şurada: M. Gürlek – A. N. Çiçekler – Y. Taşdemir (ed.) Asialex 2019 Istanbul: Proceedings of the 13th International Conference of the Asian Association for Lexicography. Istanbul, 292-306.

2018, “Başkalaşımın Katmanları: Metamorphosis’in Çok Veçheli Nesnesi Üzerine.” şurada: F. Çiğdem Menzilcioğlu (ed.) Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2017: Metamorphoses / Başkalaşımlar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 17-40.

2013, “Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides’ and Pindar’s Victory Odes.” şurada: Bildiriler Kitabı 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup 26-28 Eylül 2013. Kars: Kafkas Üniversitesi, 615-627.

2009b, “Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak’.” şurada: O. F. Akyol (ed.) (2009). Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2007: Ars Poetika. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 20-38.

2009a, “Rhodoslu Apollonios’ta Mythos’un Yeniden Okunması.” şurada: O. F. Akyol (ed.) (2009). “Rhodoslu Apollonios'da Mythos'un Yeniden Okunması.” Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2006: Mythos. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 185-208.

Konferans Bildirileri (Öz)

2023, “Eratosthenes’in “Buluş”undan Ptolemaios’un “Devrim”ine Antikçağ’da Coğrafyanın Müessesleşmesi.” şurada: Betül Yurtalan – Muharrem Samet Bilgin, (eds.), Din ve Coğrafya Sempozyumu I: “Erken Dönem İslam Kültüründe Coğrafya Algısı (H. II-V. Asırlar)”, Çorum: Hitit Üniversitesi Yayınları, 17-19.

2021, “Aristophanes’in Kadın Mebuslar’ında Toplumsal Roller ve Cinsel Kimlikler." şurada: Betül Özbay vd. (ed.), Geçmişten Günümüze Türk Yazınında Kadının Temsili Çalıştayı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 4-5.

2014, “Apóllōn: An Extended Allusiveness of a Divine Riddle.” in: Cuarto Congreso International de Estudios Clásicos en México. Mexico City/Mexico: Instituto de Investigaciones Filológicas, 60.

Çeviriler (Şiir)

2017, “Megara’lı Theognis’ten (MÖ ca. 625-480) Parçalar.” şurada: Şiir ve İnşâ 7 (Ocak-Şubat-Mart - Kış 2017): 3-4.

2015b, “Mytileneli (Midilli) Alkaios / Şiirler.” Şiir Atlası (ed. Cevat Çapan), Cumhuriyet (Gazete 16.07.2015), Kitap Eki, 19.

2015a, “Kolophon’lu ya da Smyrna'lı Mimnermos‘tan (MÖ 7. Yüzyılın İkinci Yarısı) Parçalar.” şurada: Şiir ve İnşâ 6 (Haziran-Temmuz-Ağustos - Yaz 2015): 5-6.

2014, “Paros’lu Arkhilokhos'tan (MÖ ca. 700-640) Parçalar.” şurada: Şiir ve İnşâ 4 (Mart-Nisan-Mayıs): 12-13.

Söyleşiler

2015, ""Güler Yüzlü Bir Kültür"ün Devamlılığı: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi Emektar Kütüphanecisi Havva Koç'la Söyleşi." Arkeoloji ve Sanat 149 (Mayıs-Ağustos 2015): 185-199.

Kitap Kritikleri

2014, "Domninus of Larissa, Encheiridion and Spurious Works. Introduction, Critical Text, English Translation, and Commentary by Peter Riedlberger, Mathematica Graeca Antiqua 2, Pisa/Rome: Fabrizio Serra Editore, 2013" şurada: Exemplaria Classica 18: 287-292.

2012, "The Eye and Seeing (Z.) Adorjáni Auge und Sehen in Pindars Dichtung (Spudasmata 139.) pp. 249. Hildesheim, Zurich and New York: Georg Olms, 2011" şurada: The Classical Review 62.2: 359-361).

 

                                                        

Makaleler

(Yakında yayımlanacak) "Arkaik Yunanistan'da Kadın Düşmanlığı ve Sosyoekonomik Değişim."

(Yakında yayımlanacak) “Aristoteles’te Topos Kavrayışı ve Geç Yeni Platoncuların Eleştirileri.”

2024, “Eski Yunan-Roma Düşüncesinde Coğrafi Mekân Fikri, Coğrafyanın Müessesleşmesi ve İslâm Coğrafyacılığına EtkisiHitit İlahiyat Dergisi, 23/Özel Sayı: Din ve Coğrafya: 27-53.

2023c, “Aristophanes’in Gözünden Sokrates: Bir “Mütegafil”in (Eirōn) Portresi." şurada: Cogito 111-112 – Sokrates (ed. Nazile Kalaycı – Hakan Yücefer; Güz-Kış 2023): 45-64.

2023b, “Kharmidēs'te Sōphrosynē: Platon'da Bir Mefhumlaştırma Örneği.” Beytülhikme 13/2: 1-21.

2023a, “Stoacılarda Allēgoria: Physis’in Gölgelerini Teşhis Etme Yolları.” şurada: Kutadgubilig 47: 83-111.

2022, "Homeros: Akdeniz'de Şiirle(ş)menin İlk Halleri.” şurada: Doğu Batı 101 – Klasik Dünya Şiiri: 75-91 (ed. Yücel Kayıran), Doğu Batı Yayınları.

2014, “Klasik Yunan Tragedyasında Ad(landırman)ın Trajik İşlevi." FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 17: 237-264.

2013, "Pindaros’ta Aşk Büyüsü: Aphrodite’nin “Divâne (Eden) Kuşu” Iynks’ün Kerameti." Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 3/1: 155-170.

2009, “Tartışmalı Bir Papirüs Fragmanı Olarak PMG 541: Bir Yeniden Okuma, Çevirme ve Yorumlama Denemesi.” Arkeoloji ve Sanat 132: 39-48, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

2007b, “Stoalılar’da Dilbilim Sorunları ve Anlambilim’in Olgunlaşması.” Felsefe Arkivi 31: 87-105, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

2007a, “Antik Çağ Destan Geleneğinde Ruh ve Öte Dünya.” Doğu Batı: Düşünce Dergisi 40: 123-139, Doğu Batı Yayınları.

2004, "Tarsuslu Paulus: Hellenistik Bir Dâhi." şurada: E. Özbayoğlu (yay. haz.) (2004). Lucerna: Klasik Filoloji Çalışmaları. İstanbul: Eren Yayınları, 81-88.

Kitap Bölümleri

(Yakında yayımlanacak) "«Arkaik Yunan Şiiri» Bizim Neyimiz Olur? Kadim Yunan İnsaninin Kendine Has Duyuşu Üzerine.”

2024a, “Miras mı Reddi Miras mı? Ioannis Kottounios'un Aristoteles’in Fizik’inin Latince Çevirilerine Eleştirileri.” şurada: M. Sait Özervarlı - Cahid Şenel - Harun Kuşlu (ed.) Dönemi ve İlim Çevresi Işığında Yanyalı Esad Efendi. İstanbul: İSAM Yayınları, 347-374.

2023a, “Ananke: Erken ve Klasik Yunan Düşüncesinde Zorunluluğun Mertebeleri.” in: Filiz Cluzeau, et al. (ed.), Sophron: Güler Çelgin’e Armağan Yazılar, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 253-272.

2022e, “Tekhnopaigneia: Rhodoslu Simias’ın “Görsel” Şiirlerinde Muammâyı Görmenin Merhaleleri”, şurada: Orçun Üçer (ed.), Festschrift in Honor of Jale Parla I / Jale Parla Armağanı I (Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları 57). Cambridge (MA): Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, 339-364.

2022d, "Arkaik ve Klasik İonia'da Şiir ve Edebi Lehçe / Poetry and Literary Dialect of the Ionians in the Archaic and Classical Periods", şurada: Ersoy, Y. – E. Koparal (ed.), İonialılar: Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri / Ionians: The Sages of the Aegean Shore, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 184-199.

2022c, “Semantic Rhythm in Poetry Translation: Şinasi’s Tercüme-i Manzume”, şurada: Mehmet Tahir Öncü – Sine Demirkıvıran (ed.) Beiträge zum Literarischen Übersetzen in der Türkei: Neue Aspekte und Perspektiven. Berlin: Logos Verlag, 165-180 [Zeynep Seza Yılmaz ile].

2022b, “Demirci Tanrı Hephaistos ve Mitlerde Demircilik.” in: Akif Kuruçay (ed.) Alet İşler: Dünya Tümden Değişir, İstanbul: Kanca Grup, 162-177.

2022a, “Antik Yunan'da Zanaat ve Zanaatkâr Olarak İnsan.” şurada: Akif Kuruçay (ed.) Alet İşler: Dünya Tümden Değişir, İstanbul: Kanca Grup, 34-49.

2021, “Establishing a Scientific Discipline and Translating Antiquity: Halil Demircioğlu’s Strategic Preferences” [Bilimsel Bir Disiplini Kurma ve Antikçağı Tercüme Etme: Halil Demircioğlu’nun Stratejik Tercihleri]. şurada: M. T. Öncü – E. Büyüknisan (eds.) Übersetzerfor-schung in der Türkei II, Berlin: Logos Verlag, 227-251.

2015, "Sappho'nun Sesi ve "Akıcı Üslup"." şurada: N. Başgelen (ed.) Ozanın Gününde Bozcaada 2015 - Yılın Teması: Sappho. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 41-49.

2014c, “Pindaros’un On Birinci Nemea Şarkısı: Arkaik Çağda Politik İktidarın ve Zaferin Sınırları.” şurada: Ç. Aşkit - S. Kalaycıoğulları - R. Kayapınar - C. Üstünel Keyinci - R. Öztürk (eds.) In Memoriam Filiz Öktem. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 95-112.

2014b, “Yakındoğu Kökenli Yılan Motifinin Yunan-Roma Dinindeki Alımlanışı.” şurada: E. Gürsoy Naskali (ed.) Yılan Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 5-52.

2014a, “Klasik Atina’da Ad(landırman)ın Ritüel Bağlamı: Amphidromia.” şurada: N. E. Akyürek Şahin - M. E. Yıldız - M. Alkan (ed.) Eskiçağ Yazıları 6 (Akron VIII). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 17-42.