none CV none
none İLETİŞİM none          
none none none none
none none
KİTAPLAR/EDİTÖRLÜKLER   KONFERANS BİLDİRİLERİ/DİĞER   MAKALELER/KİTAP BÖLÜMLERİ

Kitaplar

(Yakında yayımlanacak) Homerosçu İlahiler'den Pindaros'a Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi (Bir giriş, sözlük ve dizinler ve notlarla Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, Homerosçu İlahiler’den Pindaros’a farklı şairlerin tanınmış şiirlerinden arkaik estetiği yansıtan bir seçki; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, Yapı Kredi Yayınları).

(Yakında yayımlanacak) Aristophanes: Kadınmebuslar (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler; Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, İş Bankası Kültür Yayınları) [Eser Yavuz ile birlikte].

(Yakında yayımlanacak) Aristophanes: Ploutos (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler; Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, İş Bankası Kültür Yayınları) [Eser Yavuz ile birlikte].

(Yakında yayımlanacak) Aristoteles: Metafizik (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Yunanca metin, giriş, sözlük ve dizinlerle birlikte; İstanbul: Felsefe Serisi, Dergâh Yayınları).

2017, Bakkhylides: Bütün Şiirleri ve Fragmanları (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Notlar, Sözlük, Dizinler ve Notlar; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 95, Yapı Kredi Yayınları).

2016c, Kratylos’a Yorumlar: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme, Cilt 2 (Felsefe Serisi 35, İstanbul: Dergâh Yayınları).

2016b, Platon: Kratylos. Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler, Cilt 1 (Felsefe Serisi 34, İstanbul: Dergâh Yayınları).

2016a, Proklos: Adlandırmanın Ontoteolojisi. Platon'un "Kratylos"una Yorum (Yunanca metin, giriş ve dizinlerle birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, Felsefe Serisi 36, İstanbul: Dergâh Yayınları).

2015d, Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat (Felsefe Serisi 30, İstanbul: Dergâh Yayınları).

2015c, Pindaros: Bütün Zafer Şarkıları (Olympia Pythia, Nemea, Isthmia Zafer Şarkıları; Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, giriş, sözlük, dizinler ve notlar - İstanbul: Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 92, Yapı Kredi Yayınları).

2015b, Πλάτων: Ἀπολογία Σωκράτους / Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Alfa Yayınları (Veritas Dizisi 5; Gözden geçirilmiş üçüncü basım 2017, ilk basımı 2006, Yunanca metin, giriş, dizinler ve yorumlayıcı notlarla birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri).

2015a, Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Alfa Yayınları (Felsefe Dizisi 39; Gözden geçirilmiş ikinci basım, ilk basımı 2006, Bir giriş, dizinler ve yorumlayıcı notlarla birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri).

Editörlük Yapılan Kitaplar

2016, Herakleitos: Fragmanlar, Testimonia-Fragmenta-Imitationes (çev. Erdal Yıldız - Güvenç Şar; Felsefe Serisi 32, Istanbul: Dergâh Yayınları).

         

Konferans Bildirileri

2013, “Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides’ and Pindar’s Victory Odes.” şurada: Bildiriler Kitabı 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup 26-28 Eylül 2013. Kars: Kafkas Üniversitesi, 615-627.

Çeviriler (Şiir)

2017, "Megara’lı Theognis’ten (MÖ ca. 625-480) Parçalar." şurada: Şiir ve İnşâ 7 (Ocak-Şubat-Mart - Kış 2017): 3-4.

2015b, "Mytileneli (Midilli) Alkaios / Şiirler." Şiir Atlası (ed. Cevat Çapan), Cumhuriyet (Gazete 16.07.2015), Kitap Eki, 19.

2015a, "Kolophon’lu ya da Smyrna'lı Mimnermos‘tan (MÖ 7. Yüzyılın İkinci Yarısı) Parçalar" şurada: Şiir ve İnşâ 6 (Haziran-Temmuz-Ağustos - Yaz 2015): 5-6.

2014, "Paros’lu Arkhilokhos'tan (MÖ ca. 700-640) Parçalar.” şurada: Şiir ve İnşâ 4 (Mart-Nisan-Mayıs): 12-13.

Söyleşiler

2015, ""Güler Yüzlü Bir Kültür"ün Devamlılığı: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi Emektar Kütüphanecisi Havva Koç'la Söyleşi." Arkeoloji ve Sanat 149 (Mayıs-Ağustos 2015): 185-199.

Kitap Kritikleri

2014, "Domninus of Larissa, Encheiridion and Spurious Works. Introduction, Critical Text, English Translation, and Commentary by Peter Riedlberger, Mathematica Graeca Antiqua 2, Pisa/Rome: Fabrizio Serra Editore, 2013" şurada: Exemplaria Classica 18: 287-292.

2012, "The Eye and Seeing (Z.) Adorjáni Auge und Sehen in Pindars Dichtung (Spudasmata 139.) pp. 249. Hildesheim, Zurich and New York: Georg Olms, 2011" şurada: The Classical Review 62.2: 359-361).

 

                                                        

Makaleler

(Yakında yayımlanacak) "Semonides fr. 7 (West): Arkaik Yunanistan'da Kadın Düşmanlığı ve Sosyoekonomik Değişim."

(Yakında yayımlanacak) “Aristoteles’te Topos Kavrayışı ve Geç Yeni Platoncuların Eleştirileri.”

2014, “Klasik Yunan Tragedyasında Ad(landırman)ın Trajik İşlevi." FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 17: 237-264.

2013, "Pindaros’ta Aşk Büyüsü: Aphrodite’nin “Divâne (Eden) Kuşu” Iynks’ün Kerameti." Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 3/1: 155-170.

2009, “Tartışmalı Bir Papirüs Fragmanı Olarak PMG 541: Bir Yeniden Okuma, Çevirme ve Yorumlama Denemesi.” Arkeoloji ve Sanat 132: 39-48, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

2007b, “Stoalılar’da Dilbilim Sorunları ve Anlambilim’in Olgunlaşması.” Felsefe Arkivi 31: 87-105, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

2007a, “Antik Çağ Destan Geleneğinde Ruh ve Öte Dünya.” Doğu Batı: Düşünce Dergisi 40: 123-139, Doğu Batı Yayınları.

2004, "Tarsuslu Paulus: Hellenistik Bir Dâhi." şurada: E. Özbayoğlu (yay. haz.) (2004). Lucerna: Klasik Filoloji Çalışmaları. İstanbul: Eren Yayınları, 81-88.

Kitap Bölümleri

(Yakında yayımlanacak) “Başkalaşımın Katmanları: Metamorphosis’in Çok Veçheli Nesnesi Üzerine.” Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2017: Başkalaşımlar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

2015, "Sappho'nun Sesi ve "Akıcı Üslup"." Ozanın Gününde Bozcaada 2015 - Yılın Teması: Sappho (ed. Nezih Başgelen). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 41-49.

2014c, “Pindaros’un On Birinci Nemea Şarkısı: Arkaik Çağda Politik İktidarın ve Zaferin Sınırları.” şurada: Ç. Aşkit - S. Kalaycıoğulları - R. Kayapınar - C. Üstünel Keyinci - R. Öztürk (eds.) In Memoriam Filiz Öktem. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 95-112.

2014b, “Yakındoğu Kökenli Yılan Motifinin Yunan-Roma Dinindeki Alımlanışı.” şurada: E. Gürsoy Naskali (ed.) Yılan Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 5-52.

2014a, “Klasik Atina’da Ad(landırman)ın Ritüel Bağlamı: Amphidromia.” şurada: N.E. Akyürek Şahin - M.E. Yıldız - M. Alkan (ed.) Eskiçağ Yazıları 6 (Akron VIII). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 17-42.

2009b, “Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak’.” şurada: Osman F. Akyol (ed.) (2009). Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2007: Ars Poetika. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 20-38.

2009a, “Rhodoslu Apollonios’ta Mythos’un Yeniden Okunması.” şurada: Osman F. Akyol (ed.) (2009). “Rhodoslu Apollonios'da Mythos'un Yeniden Okunması.” Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2006: Mythos. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 185-208.