none CV none
none İLETİŞİM none          
none none none none
none none
KİTAPLAR/EDİTÖRLÜKLER   KONFERANS BİLDİRİLERİ/DİĞER   MAKALELER/KİTAP BÖLÜMLERİ

Kitaplar

(Yakında yayımlanacak) Aristoteles: Metafizik (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Yunanca metin, giriş, sözlük ve dizinlerle birlikte; İstanbul: Felsefe Serisi, Dergâh Yayınları).

(Yakında yayımlanacak) Orpheusçu İlahiler (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Sözlük ve Dizinlerle Birlikte; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, Yapı Kredi Yayınları).

(Yakında yayımlanacak) Ksenophon: Hieron ya da Tiranlık Üzerine ~ Agesilaos ~ Lakedaimonialıların Devleti (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler).

(Yakında yayımlanacak) Loukianos: Ölülerin Diyalogları ~ Kibar Fahişelerin Diyalogları (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler).

(Baskıda) Homeros: İlyada/Ilias (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler), İstanbul: Everest Yayınları.

2022a, Aristophanes: Thesmophoria Kutlayan Kadınlar (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler; Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 427, İş Bankası Kültür Yayınları, ISBN 978-625-429-067-1 [Ciltli], ISBN 978-625-429-068-8 [Karton Kapaklı]) [Eser Yavuz ile birlikte].

2021b, Loukianos: Hakiki Hikâyeler (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 409, ikinci basımı, Şubat 20232); ISBN: 978-625-405-576-8 [Ciltli], ISBN: 978-625-405-575-1 [Karton Kapaklı]) [Ertuğrul İnanç ile birlikte].


2021, Homerosçu İlahiler (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Sözlük ve Dizinlerle Birlikte; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, Yapı Kredi Yayınları, ISBN 978-975-08-4927-5).

2019a, Aristophanes: Kadın Mebuslar (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler; Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 351, İş Bankası Kültür Yayınları, üçüncü basımı, Ocak 20232), ISBN: 978-605-295-803-2 [Ciltli], ISBN: 978-605-295-805-6 [Karton Kapaklı]) [Eser Yavuz ile birlikte].

2018b, Aristophanes: Ploutos (Servet) (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler; Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 328, İş Bankası Kültür Yayınları, ikinci basımı, Ocak 20222), ISBN: 978-605-295-438-6 [Ciltli], ISBN: 978-605-295-437-9 [Karton Kapaklı]) [Eser Yavuz ile birlikte].

2018a, Homerosçu İlahiler'den Pindaros'a Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi (ed. Derya Önder; Bir giriş, sözlük ve dizinler ve notlarla Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, Homerosçu İlahiler’den Pindaros’a farklı şairlerin tanınmış şiirlerinden derlenmiş arkaik estetiği yansıtan bir seçki; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 98, Yapı Kredi Yayınları, gözden geçirilmiş ikinci basımı, Ocak 20212), ISBN: 978-975-08-4132-3).

2017, Bakkhylides: Bütün Şiirleri ve Fragmanları (ed. Derya Önder; Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Notlar, Sözlük, Dizinler ve Notlar; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 95, Yapı Kredi Yayınları, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci basımı, Mart 20232; ISBN 978-975-08-3901-6; ISBN [2. basım]: 978-975-08-5688-4).

2016c, Kratylos’a Yorumlar: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme, Cilt 2 (Felsefe Serisi 35), İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN: 978-975-995-701-8).

2016b, Platon: Kratylos. Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler, Cilt 1 (Felsefe Serisi 34, gözden geçirilmiş 2. basımı, Haziran 2020, İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-700-1).

2016a, Proklos: Adlandırmanın Ontoteolojisi. Platon'un "Kratylos"una Yorum (Yunanca metin, giriş ve dizinlerle birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, Felsefe Serisi 36, İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-703-2).

2015d, Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat (Felsefe Serisi 30, İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-667-7).

2015c, Pindaros: Bütün Zafer Şarkıları (ed. Derya Önder; Olympia Pythia, Nemea, Isthmia Zafer Şarkıları; Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, giriş, sözlük, dizinler ve notlar - İstanbul: Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 92, Yapı Kredi Yayınları, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci basımı, Şubat 20232; ISBN 978-975-08-3366-3; ISBN [2. basım]: 978-975-08-5527-6).

2015b, Πλάτων: Ἀπολογία Σωκράτους / Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Alfa Yayınları (Veritas Dizisi 5; gözden geçirilmiş ikinci basımı, Nisan 20172), ilk basımı 2006, Yunanca metin, giriş, dizinler ve yorumlayıcı notlarla birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, ISBN 978-605-171-028-0).

2015a, Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Alfa Yayınları (Felsefe Dizisi 39; özden geçirilmiş beşinci basımı, Şubat 20162, Kasım 20183, Ekim 20194, Kasım 20205), ilk basımı 2006, Bir giriş, dizinler ve yorumlayıcı notlarla birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, ISBN 978-605-171-005-1).

Editörlük Yapılan Kitaplar

2021, Şehir: Edebî Karşılaşmalar (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, ISBN 978-605-281-197-9; E-ISBN: 978-605-07-0777-9, Ağustos 2021) [Ebru Yener Gökşenli, Şerif Eskin, Bülent Çağlakpınar ile birlikte].

2018, Savaş ve Edebiyat: Edebiyatın Tanıklığında Savaş ve Sonrası (İstanbul: Hiper Yayın, ISBN 978-605-281-197-9; e-ISBN 978-605-281-196-2) [Ebru Yener Gökşenli, Korhan Korbek, Şerif Eskin, Bülent Çağlakpınar ile birlikte].

2016, Herakleitos: Fragmanlar, Testimonia-Fragmenta-Imitationes (çev. Erdal Yıldız - Güvenç Şar; Felsefe Serisi 32, gözden geçirilmiş 2. basım 2019, Istanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-683-7).

         

Konferans Bildirileri (Tam Metin)

2021, “Keşfedilen Doğa: Physis Mefhumunun Yunan Düşüncesinde İnşası." şurada: P. Atayman Erçelik, (ed.) Navisalvia 2019 Sina Kabağaç'ı Anma Toplantısı: Doğa / Natura. Istanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 31-63.

2019, “Guillaume Budé: An Efficient Transformer of Greek Lexicography in Early Modern Europe.” şurada: M. Gürlek – A. N. Çiçekler – Y. Taşdemir (ed.) Asialex 2019 Istanbul: Proceedings of the 13th International Conference of the Asian Association for Lexicography. Istanbul, 292-306.

2018, “Başkalaşımın Katmanları: Metamorphosis’in Çok Veçheli Nesnesi Üzerine.” şurada: F. Çiğdem Menzilcioğlu (ed.) Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2017: Metamorphoses / Başkalaşımlar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 17-40.

2013, “Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides’ and Pindar’s Victory Odes.” şurada: Bildiriler Kitabı 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup 26-28 Eylül 2013. Kars: Kafkas Üniversitesi, 615-627.

2009b, “Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak’.” şurada: O. F. Akyol (ed.) (2009). Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2007: Ars Poetika. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 20-38.

2009a, “Rhodoslu Apollonios’ta Mythos’un Yeniden Okunması.” şurada: O. F. Akyol (ed.) (2009). “Rhodoslu Apollonios'da Mythos'un Yeniden Okunması.” Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2006: Mythos. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 185-208.

Konferans Bildirileri (Öz)

2023, “Eratosthenes’in “Buluş”undan Ptolemaios’un “Devrim”ine Antikçağ’da Coğrafyanın Müessesleşmesi.” şurada: Betül Yurtalan – Muharrem Samet Bilgin, (eds.), Din ve Coğrafya Sempozyumu I: “Erken Dönem İslam Kültüründe Coğrafya Algısı (H. II-V. Asırlar)”, Çorum: Hitit Üniversitesi Yayınları, 17-19.

2021, “Aristophanes’in Kadın Mebuslar’ında Toplumsal Roller ve Cinsel Kimlikler." şurada: Betül Özbay vd. (ed.), Geçmişten Günümüze Türk Yazınında Kadının Temsili Çalıştayı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 4-5.

2014, “Apóllōn: An Extended Allusiveness of a Divine Riddle.” in: Cuarto Congreso International de Estudios Clásicos en México. Mexico City/Mexico: Instituto de Investigaciones Filológicas, 60.

Çeviriler (Şiir)

2017, “Megara’lı Theognis’ten (MÖ ca. 625-480) Parçalar.” şurada: Şiir ve İnşâ 7 (Ocak-Şubat-Mart - Kış 2017): 3-4.

2015b, “Mytileneli (Midilli) Alkaios / Şiirler.” Şiir Atlası (ed. Cevat Çapan), Cumhuriyet (Gazete 16.07.2015), Kitap Eki, 19.

2015a, “Kolophon’lu ya da Smyrna'lı Mimnermos‘tan (MÖ 7. Yüzyılın İkinci Yarısı) Parçalar.” şurada: Şiir ve İnşâ 6 (Haziran-Temmuz-Ağustos - Yaz 2015): 5-6.

2014, “Paros’lu Arkhilokhos'tan (MÖ ca. 700-640) Parçalar.” şurada: Şiir ve İnşâ 4 (Mart-Nisan-Mayıs): 12-13.

Söyleşiler

2015, ""Güler Yüzlü Bir Kültür"ün Devamlılığı: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi Emektar Kütüphanecisi Havva Koç'la Söyleşi." Arkeoloji ve Sanat 149 (Mayıs-Ağustos 2015): 185-199.

Kitap Kritikleri

2014, "Domninus of Larissa, Encheiridion and Spurious Works. Introduction, Critical Text, English Translation, and Commentary by Peter Riedlberger, Mathematica Graeca Antiqua 2, Pisa/Rome: Fabrizio Serra Editore, 2013" şurada: Exemplaria Classica 18: 287-292.

2012, "The Eye and Seeing (Z.) Adorjáni Auge und Sehen in Pindars Dichtung (Spudasmata 139.) pp. 249. Hildesheim, Zurich and New York: Georg Olms, 2011" şurada: The Classical Review 62.2: 359-361).

 

                                                        

Makaleler

(Yakında yayımlanacak) "Arkaik Yunanistan'da Kadın Düşmanlığı ve Sosyoekonomik Değişim."

(Yakında yayımlanacak) “Aristoteles’te Topos Kavrayışı ve Geç Yeni Platoncuların Eleştirileri.”

(Baskıda) “Eski Yunan-Roma Düşüncesinde Coğrafi Mekân Fikri, Coğrafyanın Müessesleşmesi ve İslâm Coğrafyacılığına Etkisi” Hitit İlahiyat Dergisi (Aralık 2023’te teslim edildi).

2023c, “Aristophanes’in Gözünden Sokrates: Bir “Mütegafil”in (Eirōn) Portresi." şurada: Cogito 111-112 – Sokrates (ed. Nazile Kalaycı – Hakan Yücefer; Güz-Kış 2023): 45-64.

2023b, “Kharmidēs'te Sōphrosynē: Platon'da Bir Mefhumlaştırma Örneği.” Beytülhikme 13/2: 1-21.

2023a, “Stoacılarda Allēgoria: Physis’in Gölgelerini Teşhis Etme Yolları.” şurada: Kutadgubilig 47: 83-111.

2022, "Homeros: Akdeniz'de Şiirle(ş)menin İlk Halleri.” şurada: Doğu Batı 101 – Klasik Dünya Şiiri: 75-91 (ed. Yücel Kayıran), Doğu Batı Yayınları.

2014, “Klasik Yunan Tragedyasında Ad(landırman)ın Trajik İşlevi." FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 17: 237-264.

2013, "Pindaros’ta Aşk Büyüsü: Aphrodite’nin “Divâne (Eden) Kuşu” Iynks’ün Kerameti." Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 3/1: 155-170.

2009, “Tartışmalı Bir Papirüs Fragmanı Olarak PMG 541: Bir Yeniden Okuma, Çevirme ve Yorumlama Denemesi.” Arkeoloji ve Sanat 132: 39-48, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

2007b, “Stoalılar’da Dilbilim Sorunları ve Anlambilim’in Olgunlaşması.” Felsefe Arkivi 31: 87-105, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

2007a, “Antik Çağ Destan Geleneğinde Ruh ve Öte Dünya.” Doğu Batı: Düşünce Dergisi 40: 123-139, Doğu Batı Yayınları.

2004, "Tarsuslu Paulus: Hellenistik Bir Dâhi." şurada: E. Özbayoğlu (yay. haz.) (2004). Lucerna: Klasik Filoloji Çalışmaları. İstanbul: Eren Yayınları, 81-88.

Kitap Bölümleri

(Yakında yayımlanacak) "«Arkaik Yunan Şiiri» Bizim Neyimiz Olur?: Kadim Yunan İnsaninin Kendine Has Duyuşu Üzerine.”

2024, “Miras mı Reddi Miras mı? Ioannis Kottounios'un Aristoteles’in Fizik’inin Latince Çevirilerine Eleştirileri.” şurada: M. Sait Özervarlı - Cahid Şenel - Harun Kuşlu (ed.) Dönemi ve İlim Çevresi Işığında Yanyalı Esad Efendi. İstanbul: İSAM Yayınları, 347-374.

2023a, “Ananke: Erken ve Klasik Yunan Düşüncesinde Zorunluluğun Mertebeleri.” in: Filiz Cluzeau, et al. (ed.), Sophron: Güler Çelgin’e Armağan Yazılar, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 253-272.

2022e, “Tekhnopaigneia: Rhodoslu Simias’ın “Görsel” Şiirlerinde Muammâyı Görmenin Merhaleleri”, şurada: Orçun Üçer (ed.), Festschrift in Honor of Jale Parla I / Jale Parla Armağanı I (Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları 57). Cambridge (MA): Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, 339-364.

2022d, "Arkaik ve Klasik İonia'da Şiir ve Edebi Lehçe / Poetry and Literary Dialect of the Ionians in the Archaic and Classical Periods", şurada: Ersoy, Y. – E. Koparal (ed.), İonialılar: Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri / Ionians: The Sages of the Aegean Shore, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 184-199.

2022c, “Semantic Rhythm in Poetry Translation: Şinasi’s Tercüme-i Manzume”, şurada: Mehmet Tahir Öncü – Sine Demirkıvıran (ed.) Beiträge zum Literarischen Übersetzen in der Türkei: Neue Aspekte und Perspektiven. Berlin: Logos Verlag, 165-180 [Zeynep Seza Yılmaz ile].

2022b, “Demirci Tanrı Hephaistos ve Mitlerde Demircilik.” in: Akif Kuruçay (ed.) Alet İşler: Dünya Tümden Değişir, İstanbul: Kanca Grup, 162-177.

2022a, “Antik Yunan'da Zanaat ve Zanaatkâr Olarak İnsan.” şurada: Akif Kuruçay (ed.) Alet İşler: Dünya Tümden Değişir, İstanbul: Kanca Grup, 34-49.

2021, “Establishing a Scientific Discipline and Translating Antiquity: Halil Demircioğlu’s Strategic Preferences” [Bilimsel Bir Disiplini Kurma ve Antikçağı Tercüme Etme: Halil Demircioğlu’nun Stratejik Tercihleri]. şurada: M. T. Öncü – E. Büyüknisan (eds.) Übersetzerfor-schung in der Türkei II, Berlin: Logos Verlag, 227-251.

2015, "Sappho'nun Sesi ve "Akıcı Üslup"." şurada: N. Başgelen (ed.) Ozanın Gününde Bozcaada 2015 - Yılın Teması: Sappho. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 41-49.

2014c, “Pindaros’un On Birinci Nemea Şarkısı: Arkaik Çağda Politik İktidarın ve Zaferin Sınırları.” şurada: Ç. Aşkit - S. Kalaycıoğulları - R. Kayapınar - C. Üstünel Keyinci - R. Öztürk (eds.) In Memoriam Filiz Öktem. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 95-112.

2014b, “Yakındoğu Kökenli Yılan Motifinin Yunan-Roma Dinindeki Alımlanışı.” şurada: E. Gürsoy Naskali (ed.) Yılan Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 5-52.

2014a, “Klasik Atina’da Ad(landırman)ın Ritüel Bağlamı: Amphidromia.” şurada: N. E. Akyürek Şahin - M. E. Yıldız - M. Alkan (ed.) Eskiçağ Yazıları 6 (Akron VIII). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 17-42.