none CV none
none İLETİŞİM none          
none none none none
none none
KİTAPLAR/EDİTÖRLÜKLER   KONFERANS BİLDİRİLERİ/DİĞER   MAKALELER/KİTAP BÖLÜMLERİ

Kitaplar

(Yakında yayımlanacak) Aristoteles: Metafizik (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Yunanca metin, giriş, sözlük ve dizinlerle birlikte; İstanbul: Felsefe Serisi, Dergâh Yayınları).

(Yakında yayımlanacak) Orpheusçu İlahiler (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Sözlük ve Dizinlerle Birlikte; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, Yapı Kredi Yayınları).

(Yakında yayımlanacak) Ksenophon: Hieron ya da Tiranlık Üzerine ~ Agesilaos ~ Lakedaimonialıların Devleti (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler).

(Yakında yayımlanacak) Loukianos: Ölülerin Diyalogları ~ Kibar Fahişelerin Diyalogları (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler).

(Baskıda) Aristophanes: Thesmophoria Kutlayan Kadınlar (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler; Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, İş Bankası Kültür Yayınları) [Eser Yavuz ile birlikte; Mart 2021'de teslim edildi].

2021b, Loukianos: Hakiki Hikâyeler (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler, , ISBN: 978-625-405-576-8 [Ciltli], ISBN: 978-625-405-575-1 [Karton Kapaklı]) [Ertuğrul İnanç ile birlikte].


2021, Homerosçu İlahiler (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Sözlük ve Dizinlerle Birlikte; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, Yapı Kredi Yayınları, ISBN 978-975-08-4927-5).

2019a, Aristophanes: Kadın Mebuslar (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler; Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 351, İş Bankası Kültür Yayınları, ikinci basım (20212), ISBN: 978-605-295-803-2 [Ciltli], ISBN: 978-605-295-805-6 [Karton Kapaklı]) [Eser Yavuz ile birlikte].

2018b, Aristophanes: Ploutos (Servet) (Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri, Giriş, Sözlük ve Dizinler; Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 328, İş Bankası Kültür Yayınları, ikinci basım (20222), ISBN: 978-605-295-438-6 [Ciltli], ISBN: 978-605-295-437-9 [Karton Kapaklı]) [Eser Yavuz ile birlikte].

2018a, Homerosçu İlahiler'den Pindaros'a Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi (ed. Derya Önder; Bir giriş, sözlük ve dizinler ve notlarla Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, Homerosçu İlahiler’den Pindaros’a farklı şairlerin tanınmış şiirlerinden derlenmiş arkaik estetiği yansıtan bir seçki; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 98, Yapı Kredi Yayınları, gözden geçirilmiş ikinci basım (20212), ISBN: 978-975-08-4132-3).

2017, Bakkhylides: Bütün Şiirleri ve Fragmanları (ed. Derya Önder; Eski Yunancadan Türkçeye Çeviri. Giriş, Notlar, Sözlük, Dizinler ve Notlar; Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 95, Yapı Kredi Yayınları, ISBN: 978-975-08-3901-6).

2016c, Kratylos’a Yorumlar: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme, Cilt 2 (Felsefe Serisi 35, İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN: 978-975-995-701-8).

2016b, Platon: Kratylos. Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler, Cilt 1 (Felsefe Serisi 34, gözden geçirilmiş 2. basım 2020, İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-700-1).

2016a, Proklos: Adlandırmanın Ontoteolojisi. Platon'un "Kratylos"una Yorum (Yunanca metin, giriş ve dizinlerle birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, Felsefe Serisi 36, İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-703-2).

2015d, Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat (Felsefe Serisi 30, İstanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-667-7).

2015c, Pindaros: Bütün Zafer Şarkıları (ed. Derya Önder; Olympia Pythia, Nemea, Isthmia Zafer Şarkıları; Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, giriş, sözlük, dizinler ve notlar - İstanbul: Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 92, Yapı Kredi Yayınları, ISBN 978-975-08-3366-3).

2015b, Πλάτων: Ἀπολογία Σωκράτους / Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Alfa Yayınları (Veritas Dizisi 5; gözden geçirilmiş 4. basım 2020 (20162, 20183, 20194), ilk basımı 2006, Yunanca metin, giriş, dizinler ve yorumlayıcı notlarla birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, ISBN 978-605-171-028-0).

2015a, Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Alfa Yayınları (Felsefe Dizisi 39; Gözden geçirilmiş 4. basım 2019 (20162, 20183), ilk basımı 2006, Bir giriş, dizinler ve yorumlayıcı notlarla birlikte Eski Yunancadan Türkçeye çeviri, ISBN 978-605-171-005-1).

Editörlük Yapılan Kitaplar

2021, Şehir: Edebî Karşılaşmalar (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, ISBN 978-605-281-197-9; E-ISBN: 978-605-07-0777-9, Ağustos 2021) [Ebru Yener Gökşenli, Şerif Eskin, Bülent Çağlakpınar ile birlikte].

2018, Savaş ve Edebiyat: Edebiyatın Tanıklığında Savaş ve Sonrası (İstanbul: Hiper Yayın, ISBN 978-605-281-197-9; e-ISBN 978-605-281-196-2) [Ebru Yener Gökşenli, Korhan Korbek, Şerif Eskin, Bülent Çağlakpınar ile birlikte].

2016, Herakleitos: Fragmanlar, Testimonia-Fragmenta-Imitationes (çev. Erdal Yıldız - Güvenç Şar; Felsefe Serisi 32, gözden geçirilmiş 2. basım 2019, Istanbul: Dergâh Yayınları, ISBN 978-975-995-683-7).

         

Konferans Bildirileri

(Teslim Edildi) “Keşfedilen Doğa: Physis Mefhumunun Yunan Düşüncesinde İnşası." şurada: Erçelik, P. (ed.) Navisalvia 2019 Sina Kabağaç'ı Anma Toplantısı: Natura / Doğa. Istanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

2019, “Guillaume Budé: An Efficient Transformer of Greek Lexicography in Early Modern Europe.” şurada: M. Gürlek – A. N. Çiçekler – Y. Taşdemir (ed.) Asialex 2019 Istanbul: Proceedings of the 13th International Conference of the Asian Association for Lexicography. Istanbul, 292-306.

2018, “Başkalaşımın Katmanları: Metamorphosis’in Çok Veçheli Nesnesi Üzerine.” şurada: F. Çiğdem Menzilcioğlu (ed.) Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2017: Metamorphoses / Başkalaşımlar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 17-40.

2013, “Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides’ and Pindar’s Victory Odes.” şurada: Bildiriler Kitabı 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup 26-28 Eylül 2013. Kars: Kafkas Üniversitesi, 615-627.

2009b, “Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak’.” şurada: O. F. Akyol (ed.) (2009). Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2007: Ars Poetika. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 20-38.

2009a, “Rhodoslu Apollonios’ta Mythos’un Yeniden Okunması.” şurada: O. F. Akyol (ed.) (2009). “Rhodoslu Apollonios'da Mythos'un Yeniden Okunması.” Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2006: Mythos. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 185-208.

Çeviriler (Şiir)

2017, "Megara’lı Theognis’ten (MÖ ca. 625-480) Parçalar." şurada: Şiir ve İnşâ 7 (Ocak-Şubat-Mart - Kış 2017): 3-4.

2015b, "Mytileneli (Midilli) Alkaios / Şiirler." Şiir Atlası (ed. Cevat Çapan), Cumhuriyet (Gazete 16.07.2015), Kitap Eki, 19.

2015a, "Kolophon’lu ya da Smyrna'lı Mimnermos‘tan (MÖ 7. Yüzyılın İkinci Yarısı) Parçalar" şurada: Şiir ve İnşâ 6 (Haziran-Temmuz-Ağustos - Yaz 2015): 5-6.

2014, "Paros’lu Arkhilokhos'tan (MÖ ca. 700-640) Parçalar.” şurada: Şiir ve İnşâ 4 (Mart-Nisan-Mayıs): 12-13.

Söyleşiler

2015, ""Güler Yüzlü Bir Kültür"ün Devamlılığı: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi Emektar Kütüphanecisi Havva Koç'la Söyleşi." Arkeoloji ve Sanat 149 (Mayıs-Ağustos 2015): 185-199.

Kitap Kritikleri

2014, "Domninus of Larissa, Encheiridion and Spurious Works. Introduction, Critical Text, English Translation, and Commentary by Peter Riedlberger, Mathematica Graeca Antiqua 2, Pisa/Rome: Fabrizio Serra Editore, 2013" şurada: Exemplaria Classica 18: 287-292.

2012, "The Eye and Seeing (Z.) Adorjáni Auge und Sehen in Pindars Dichtung (Spudasmata 139.) pp. 249. Hildesheim, Zurich and New York: Georg Olms, 2011" şurada: The Classical Review 62.2: 359-361).

 

                                                        

Makaleler

(Yakında yayımlanacak) “Eski Yunan Düşüncesinde Allēgoria: Physis’in Gölgelerini Teşhis Etme Yolları."

(Yakında yayımlanacak) “Aristoteles’te Topos Kavrayışı ve Geç Yeni Platoncuların Eleştirileri.”

"«Arkaik Yunan Şiiri» Bizim Neyimiz Olur?: Kadim Yunan Insaninin Kendine Has Duyuşu Üzerine.” şurada: Doğu Batı 101 – Klasik Dünya Şiiri (ed. Yücel Kayıran) (Mayıs 2022’de teslim edildi).

2014, “Klasik Yunan Tragedyasında Ad(landırman)ın Trajik İşlevi." FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 17: 237-264.

2013, "Pindaros’ta Aşk Büyüsü: Aphrodite’nin “Divâne (Eden) Kuşu” Iynks’ün Kerameti." Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 3/1: 155-170.

2009, “Tartışmalı Bir Papirüs Fragmanı Olarak PMG 541: Bir Yeniden Okuma, Çevirme ve Yorumlama Denemesi.” Arkeoloji ve Sanat 132: 39-48, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

2007b, “Stoalılar’da Dilbilim Sorunları ve Anlambilim’in Olgunlaşması.” Felsefe Arkivi 31: 87-105, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

2007a, “Antik Çağ Destan Geleneğinde Ruh ve Öte Dünya.” Doğu Batı: Düşünce Dergisi 40: 123-139, Doğu Batı Yayınları.

2004, "Tarsuslu Paulus: Hellenistik Bir Dâhi." şurada: E. Özbayoğlu (yay. haz.) (2004). Lucerna: Klasik Filoloji Çalışmaları. İstanbul: Eren Yayınları, 81-88.

Kitap Bölümleri

(Yakında yayımlanacak) "Arkaik Yunanistan'da Kadın Düşmanlığı ve Sosyoekonomik Değişim."

(Teslim edildi) "Arkaik ve Klasik İonia'da Şiir ve Edebi Lehçe / Poetry and Literary Dialect of the Ionians in the Archaic and Classical Periods." İonia ve İonialılar/Ionia and the Ionians (ed. Y. Ersoy – E. Koparal), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

(Teslim edildi) "Antik Yunan'da Zanaat ve Zanaatkâr Olarak İnsan." Alet İşler [Tool Works].

(Teslim edildi) "Antik Yunan Mitlerinde Hephaistos ve Demircilik." Alet İşler [Tool Works].

2021, “Establishing a Scientific Discipline and Translating Antiquity: Halil Demircioğlu’s Strategic Preferences” [Bilimsel Bir Disiplini Kurma ve Antikçağı Tercüme Etme: Halil Demircioğlu’nun Stratejik Tercihleri]. şurada: M. T. Öncü – E. Büyüknisan (eds.) Übersetzerfor-schung in der Türkei II, Berlin: Logos Verlag, 227-251.

2015, "Sappho'nun Sesi ve "Akıcı Üslup"." şurada: N. Başgelen (ed.) Ozanın Gününde Bozcaada 2015 - Yılın Teması: Sappho. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 41-49.

2014c, “Pindaros’un On Birinci Nemea Şarkısı: Arkaik Çağda Politik İktidarın ve Zaferin Sınırları.” şurada: Ç. Aşkit - S. Kalaycıoğulları - R. Kayapınar - C. Üstünel Keyinci - R. Öztürk (eds.) In Memoriam Filiz Öktem. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 95-112.

2014b, “Yakındoğu Kökenli Yılan Motifinin Yunan-Roma Dinindeki Alımlanışı.” şurada: E. Gürsoy Naskali (ed.) Yılan Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 5-52.

2014a, “Klasik Atina’da Ad(landırman)ın Ritüel Bağlamı: Amphidromia.” şurada: N. E. Akyürek Şahin - M. E. Yıldız - M. Alkan (ed.) Eskiçağ Yazıları 6 (Akron VIII). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 17-42.